Horoskop miesięczny. Sierpień 2014

 

Małgorzata Stolarska

Życie ma ty­le ko­lorów, ile pot­ra­fisz w nim dostrzec. 

 

 

 

1 sierpnia Merkury planeta komunikacji przechodzi w znak Lwa. Tutaj znajduje się już Słonce i Jowisz. Wszystkie planety wzywają w ognistym znaku do większej tolerancji, entuzjazmu, radości życia, pozytywnej energii podkreślając znaczenie spraw serca! Ważne jest podczas spełnienia swoich marzeń i wszystkich działań zrezygnowanie z egoistycznych pobudek, arogancji, lekceważenia innych lub ich wykorzystywania.

Jak Jowisz w Raku interesował się tylko szczęściem w swoich czterech ścianach tak Jowisz w Lwie będzie zajmował się sprawami tolerancji, prawami człowieka lub poszczególnych grup działając na zewnątrz. To także indywidualne, kreatywne spełnienie, sport, akcja, gry i radość życia.

Merkury w Lwie będzie wyzwalał w nas wewnętrzne bogactwo.  Nieszablonowe działania maja służyć innym, otoczeniu. Ci, którzy będą patrzeć tylko i wyłącznie na wzbogacenie się materialne mogą ponieść totalne fiasko.

Najważniejsze jest słuchanie własnego ego, kierowanie się sercem podczas np. rozpoczynania nowych działalności, szukania partnera czy realizacji własnych zainteresowań.

2 sierpnia 2014 trudna konstelacja Jowisz kwadrat Mars to potężny aspekt energii. Uwaga abyś nie wystrzelił ponad cel ze swoimi projektami. Sprawdzaj fakty, które musza odpowiadać realności.

9 sierpnia 2014 Słonce i Merkury stoją w kwadracie do Saturna: przeszkody w codziennym życiu, przełomowe wydarzenia, ryzyko katastrof..

10 sierpnia pełnia Księżyca na osi Wodnik/ Lew przy kwadracie z Saturnem przypomni, że nie wszystkie marzenia mogą się spełnić…Ambitne Słońce w znaku Lwa musi przejść test rzeczywistości!

12 sierpnia Wenus przechodzi również w znak silnego Lwa. Bardzo twórczy czas z miłością pełną pozytywnej energii, kochającą luksus, wysoką jakość i piękne rzeczy! Impulsywność i spontaniczność!

 

 

Aby zna­leźć miłość, nie pu­kaj do każdych drzwi. Gdy przyj­dzie two­ja godzi­na, sa­ma wej­dzie do twe­go do­mu, w twe życie, do twe­go serca.(B. Dylan)

 

15 sierpnia Merkury wchodzi do znaku Panny kierując nasze myślenie ku zewnętrzej analizie i praktycznemu organizowaniu dnia codziennego.


17-18 sierpnia najpiękniejsze dni miesiąca. Wenus przechodzi Jowisza w znaku Lwa. Prawdziwe czas miłości! Bardzo dobre dni na śluby, zaręczny, wyznania miłości....itp!

 

23 sierpnia Słońca zawita w znaku Panny. Teraz jest czas zbierania plonów, …Co zasadziłeś na wiosnę w swoim życiu? Koncentrujemy się na swoim zdrowiu, odżywianiu i sprawach codziennego życia.

Nów Księżyca wypada na 25.8.14 na osi Panna/ Ryba w opozycji do Neptuna to: konflikty, napięcia, rozczarowania, nieporozumienia, plotki, skandale, przemoc….( Wenus kwadrat Mars i Saturn) Jak połączyć rozum i analizę ze sprawami duchowości i współczuciem?

Wydarzenia nowiu Księżyca wyznaczają bardzo ważne impulsy dla dalszej przyszłości. Tematy, które będą realizowane dotyczą między innymi władzy, autorytetu, kontroli, śmierci, tabu, samodyscypliny i lojalności

Pogoda niestety nie będzie taka optymistyczna jak w lipcu. Sierpień przynosi ze sobą dużo opadów deszczu a może nawet intensywnych powodzi.

 

John Ronald Reuel Tolkien

Wielu spośród żyjących zasługu­je na śmierć. A nieje­den z tych, którzy umierają, zasługu­je na życie. Czy możesz ich im ob­darzyć? Nie bądź tak pochop­ny w fe­rowa­niu wy­roków śmier­ci. Na­wet bo­wiem najmędrszy nie wszys­tko wie. 

 

 

 

W drugiej polowej roku mamy dalej do czynienia z kwadratem Urana z Plutonem. Na szczęście znika konflikt tych planet z Marsem. Jednak ten przechodząc do Skorpiona, gdzie zostanie do polowy września może być intepretowany bardzo niebezpiecznie. Szczególnie w ostatnich dniach miesiąca, gdy będzie przechodził właśnie Saturna także w tym znaku.

 

Ważne jest abyśmy nie zapomnieli o boskiej mocy Jowisza w znaku Lwa. On dodaje nam energii, witalności i mocy twórczej. Z optymistycznym nastawieniem do życia jego boskości i autentycznymi promieniami słońca możemy osiągnąć bardzo, bardzo wiele…

                                                                               

 

Ja życzę wszystkim szczęśliwego nowego miesiąca zapraszając na porady astrologiczne i sesje tarota:

http://www.astroveritas.com/polski/uslugi/

Słońce w Lwie, 28.07. 2014 

e-mail: honorata.n@outlook.com

Tel: 0043/ 664 540 33 72

 

 

 

Mieczysław Maliński

Wśród morza ewen­tual­ności: te­go, co pot­rzeb­ne, mniej pot­rzeb­ne i zby­teczne, te­go, co przy­jem­ne, a pożyteczne, te­go, co szkod­li­we, bar­dziej szkod­li­we, a sma­kowi­te, te­go, co opłacal­ne, bar­dziej opłacal­ne, a krzyw­dzące dru­giego człowieka, te­go, co praw­dzi­we, mniej praw­dzi­we, kłam­li­we, ale dające korzyści. Nie zgu­bić się w tym gąszczu ani nie roz­strzy­gać fałszy­wie. Nie zgu­bić się ani na chwilę, ani na miesiąc, ani na całe życie. Umieć wrócić, gdy się pobłądzi. Umieć od­kryć błąd, przyz­nać się do te­go, że się było nieu­czci­wym, bru­tal­nym, egois­tycznym, że się skrzyw­dziło dru­giego człowieka. Pot­rze­ba dru­giego człowieka,  który po­może, os­trzeże, upom­ni w imię dob­ra, życzli­wości. Pot­rze­ba dru­giego człowieka, który ura­tuje od roz­paczy. Pot­rze­ba człowieka wier­ne­go, który nie zdradzi nie odej­dzie, nie opuści, nie zdarzy się czas próby, niepo­wodzeń, klęsk, ka­tas­trof życiowych, gdy wszys­cy się od­suną, potępią, za­pomną, który po­cie­szy, po­dep­rze, po­da rękę, poz­wo­li uwie­rzyć siebie, przy­niesie nadzieję i ra­dość. Bo miłość to by­cie do dys­po­zyc­ji, to go­towość do te­go, by usłużyć, pomóc, przy­dać się, zaopieko­wać się. To chęć, by być pot­rzeb­nym. Czas jest zaw­sze tym egza­mina­torem, przed którym nie os­ta­nie się żad­na złuda, zaśle­pienie.

 

Sabratha - Jupiter-Tempel

-via Wikimedia Commons: Jupiter Tempel