Pluton

Pat­rząc na ciem­ność lub śmierć boimy się niez­na­nego - nicze­go więcej. J.K. Rowling

 

 

 

Przemijanie, ciągłe zmiany, głębokie, cienie i lęki, moc potencjału psychicznego, manipulacja, transformacja…- oto symbole Plutona.

Ale co oznacza ta „transformacja“? Niektórzy astrolodzy określają to, jako zmianę przez bolesne doświadczenie. Pluton jest, bowiem planetą śmierci i rządzi znakiem Skorpiona( 8 dom). Jedni mówią, że czyni on dobro, inni, że tylko zło, przynosząc ze sobą ból i cierpienie w zależności od tranzytów i konstelacji w danym horoskopie.

Jaki jest naprawdę i czego można się po nim spodziewać?

Pluton (gr. Ploútōn, Bogacz) – w mitologii greckiej uosobienie płodności ziemi, bóstwo pierwotnie utożsamiane z Plutosem. Później jeden z przydomków Hadesa.

W mitologii rzymskiej groźny bóg świata podziemnego, identyfikowany z Dis Paterem. Składano mu ofiary ze zwierząt o ciemnej sierści, czarnych jagniąt lub świń.

Pluton (oznaczenie oficjalne: (134340) Pluton) – planeta karłowata, plutoid, najjaśniejszy obiekt pasa Kuipera. Został odkryty w 1930 roku przez amerykańskiego astronoma Clyde’a Tombaugha. Od odkrycia do 2006 r. Pluton był uznawany za dziewiątą planetę Układu Słonecznego. 24 sierpnia 2006 r. Międzynarodowa Unia Astronomiczna odebrała Plutonowi status planety, co oznacza, że w Układzie Słonecznym jest teraz tylko 8 planet. Pluton należy do szerszej grupy obiektów transneptunowych. Płaszczyzna, po której się porusza, jest mocno nachylona do płaszczyzny ekliptyki, z silnie ekscentryczną orbitą, która częściowo przebiega wewnątrz orbity Neptuna. Plutona obiega, co najmniej pięć księżyców, z których jeden, Charon, jest tylko o połowę mniejszy od niego.( Wikipedia)

W astrologii ważne jest zrozumienie jego złożonością:, jako symbol śmierci i życia, ciągłego bytu, przejścia przez wszystkie stany przejściowe. Instynkty, które ukazują się najczęściej, gdy się tego nie spodziewamy. Ucieleśnia wszelkie obszary kryzysów energetycznych, śmierci i seksualności. Jego działania są bezkompromisowe i radykalne. Przez to wielu boi się tej planety i jego działania.

Plutonowi przypisuje się trzecia rzesze, bombę atomową, choroby śmiertelne, np. rak i AIDS

 

Cier­pienie wy­maga więcej od­wa­gi niż śmierć. 

Bonaparte

 

Ci, którzy maja w horoskopie urodzeniowym jego silne położenie przez całe życie są konfrontowani z siłą, władzą i bezsilnością…. Często doświadczają zmian, ale są tez zdolni do niezwykłej regeneracji i posiadają ogromny potencjał dynamiczności. Intensywności ich uczuć jest ogromna. Lubią tajemnice i potrafią na wskroś przejrzeć drugą osobę. Albo jej pomoc w ogromnych przemianach lub zmusić do czegoś, kontrolować i manipulować. Także samego siebie..

Umiera się na wiele spo­sobów: z miłości, z tęskno­ty, z roz­paczy, ze zmęcze­nia, z nudów, ze strachu... Umiera się nie dla­tego, by przes­tać żyć, lecz po to, by żyć inaczej. Kiedy świat za­cieśnia się do roz­miaru pułap­ki, śmierć zda­je się być je­dynym ra­tun­kiem, os­tatnią kartą, na którą sta­wia się włas­ne życie.  Coelho

 

Ważne jest, aby podczas tranzytów Plutona przyjąć na siebie jego wyzwania i wykorzystać do własnego rozwoju. Tak jak światło jest związane z ciemnością, tak śmierć( Pluton) z życiem.. Kto ma silę i władzę musi swoje zdolności odpowiednio wykorzystać. Pluton lubi składanie ofiary. To za jego spawką padamy na dno, rozpatrujemy kryzysy i powstajemy…

On mając role przywódczą zabiera wszystko, dając w zamian, w ogromnym bólu jeszcze więcej..

Wpływy i tranzyty Pluton( także Saturna) należą do najtrudniejszych w astrologii. W zależności, w jakim domu i przy jakich konstelacjach się to odbywa, tam dochodzi do przeogromnych zmian w naszym życiu.

To on konfrontuje nas z siłami i tematami, które świadomie lub nie odsuwamy od siebie w każdej formie. On jest specjalistą w obalaniu naszych mitów i nie reaguje na stwierdzenia, np. „ wszystko jest w porządku, lub ” i tak tego nie mogę zmięci” czy ” nie mam na to wpływu”..

W koniunkcji ze Słońcem obejmuje władzę nad naszym życiem

„ uśmiercając” daną osobę i odradzając nową jak Feniks z popiołów..

Prze­mija tyl­ko to, co jest kłam­li­we. Dla praw­dy śmierć nie istnieje. A. Hercen

 

 To on właśnie może nam wszyto zabrać, co posiadamy. I jak bolesne są jego zniszczenia Pluton uczy nas dając przy tym bardzo trudne doświadczenia, jak formować własną osobowość. Nadając jej całkiem nowe kształty pozwalając na dalszy rozwój z dusza szybkością.

Pluton to magia. A może czasem przeznaczenie i nieunikniony los…

 On domaga się zniszczenie tego z przyszłości, co nie potrzebne, on sprawdza, jakie uczucia są dla Ciebie ważne. On zmusza w końcu do autentyczności, odpowiedzialności przez łzy abyś wreszcie odnalazł siebie samego na wyższym, zupełnie innych poziomie.

13.8.14-18.8.14 Pluton( teraz w Koziorożcu) łączy się w sextilu z Marsem( w Skorpionie). Ogromna siła tych planet może dla wielu z Was otworzyć drzwi, które do tej pory były zamknięte. Powodzeniem, siłą i pewnością siebie możesz pokonać ogromne trudności, wyjść z kryzysu lub znaleźć odpowiednich ludzi, którzy Ci w tym pomogą.

Współpraca tych planet to ogromna energia, którą możesz teraz wykorzystać z pełną konsekwencją dokonując błyskawicznie odpowiednich decyzji!

Znaki zodiaku Skorpion, Koziorożec, Rak, Panna mają wielkie możliwości na zmiany swojego życia oraz rozszerzenia własnej świadomości lub realizacji bardzo ważnych dla nich projektów.

 

 Wielu spośród żyjących zasługu­je na śmierć. A nieje­den z tych, którzy umierają, zasługu­je na życie. Czy możesz ich im ob­darzyć? Nie bądź tak pochop­ny w fe­rowa­niu wy­roków śmier­ci. Na­wet bo­wiem najmędrszy nie wszys­tko wie. 

 Tolkien

 

 

12.8.14 Wiedeń, Słońce w Lwie

Rembrandt - The Rape of Proserpine - Google Art Project

The Abduction of Proserpina-Rembrand

-via Wikimedia Commons