Wenus

 

Astronomisches Symbol der Venus

 

 

Stefan Żeromski:

Gdy­byś kiedy we śnie poczuła, że oczy mo­je już nie pat­rzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał. 

 

 

 

Wenus – druga pod względem odległości od Słońca planeta Układu Słonecznego. Jest trzecim pod względem jasności ciałem niebieskim widocznym na niebie, po Słońcu i Księżycu. Jej obserwowana wielkość gwiazdowa sięga -4,6 i jest wystarczająca, aby światło odbite od Wenus powodowało powstawanie cieni. W związku z tym, że Wenus jest bliżej Słońca niż Ziemia, zawsze jest ona widoczna w niewielkiej odległości od niego; jej maksymalna elongacja to 47,8°. Odległość Wenus od Ziemi waha się od 40 do 259 mln km.

Nazwa planety wzięła się od rzymskiej bogini miłości, Wenus. Z uwagi na fakt, iż na nocnym niebie widoczna jest ona tylko przez pewien czas (ok. 3 godziny) przed wschodem Słońca  lub (ok. 3 godziny) po zachodzie Słońca  nazywana jest także Gwiazdą Poranną (Jutrzenką) lub Gwiazdą Wieczorną.

Venus botticelli detail

Venus-Botticelli-Detail.- via Wikimedia Commons.

 

 

Mitologie:

Wenus (także Wenera, łac. Venus, gr. Ἀφροδίτη Aphrodítē ‘wdzięk’, ‘urok’) – w mitologii rzymskiej bogini miłości.

Utożsamiana od II wieku p.n.e. z grecką Afrodytą. Wcześniej Wenus była italską boginią wiosny, roślinności i ogrodów warzywnych. Głównymi atrybutami tej bogini były owoce i kwiaty. Natomiast zwierzętami, które jej towarzyszyły były gołębie. W sztuce najczęściej była ukazywana naga lub do połowy obnażona, ale także jako piękna i młoda jadąca rydwanem zaprzężonym w gołębie.

Wenus była najbardziej czczona przez ród Juliuszów, zwłaszcza za czasów Juliusza Cezara, gdyż uważano, że bogini była antenatką Juliuszów. Ród ten mianowicie wywodził swe korzenie od Julusa, syna Eneasza, protoplasty Rzymian, który z kolei miał być synem Trojanina Anchizesa i Wenus.

Najstarsza świątynia Wenus znajdowała się na Kapitolu.(Wikipedia)

Wenus w znaku Raka
Wenus w znaku Raka daje mieszankę, w skład której wchodzi duchowe ciepło, delikatność, dobroć, urok osobisty i zmysłowość. Przynosi podwyższoną wrażliwość, uczuciowość, podatność na odczucia, emocjonalność, romantyzm i sentymentalizm, nasila także uczucia macierzyńskie i przywiązanie do domu oraz rodziny, wywołuje zależność od partnera czy małżonka. W domu ludzie o takiej pozycji Wenus tworzą swoistą atmosferę. W stosunku do swoich partnerów i bliskich im osób są wierni i oddani dopóki otrzymują w zamian to samo. We wzajemnych stosunkach potrzebują zrozumienia, otwartości, jasności, ale są zbyt zależni od predyspozycji psychicznej i szybko zmieniających się nastrojów. Mając marzycielski, romantyczny, niezdecydowany charakter, od najmłodszych lat poszukują pokrewnej duszy, gonią nieuchwytne marzenia i ulotne szczęście. Pod względem swojej konstrukcji psychicznej ą to ludzie słabi, bezwolni, dlatego potrzebują silnego partnera, za plecami którego będą czuli się bezpiecznie. Bardzo ważne jest dla nich poczucie, że ich dom to „niezdobyta twierdza”, a do partnera podchodzą jak do swojej własności. Co prawda nie łatwo jest im znaleźć odpowiedniego towarzysza życia i trwa to w ich przypadku dość długo, jako że szukają osoby bliskiej im duchowo i nie kierują się wyglądem zewnętrznym. Poszukiwania „prawdziwego” partnera wymaga czasu, dlatego do ślubu często dochodzi w późnym wieku. Często na małżonka wybierają albo osoby starsze, albo młodsze, zaś rówieśnicy prawie wcale ich nie pociągają.

Wenus w znaku Lwa
W tym znaku Wenus daje szlachetność, wielkoduszność, stałość w skłonnościach i sympatiach w stosunkach z ludźmi. Miłosne dążenia są wyjątkowo idealistyczne, wzniosłe, czasami skłaniające do miłości platonicznej. Ludzie z taką Wenus to esteci o szlachetnej duszy, silnych pasjach i żyłką erotyczną w starym, dobrym stylu. W stosunkach przejawia się nie tyle namiętność uczuciowa, co szlachetny stosunek do swego partnera, grzeczność i uprzejmość. Osoby z Wenus w Lwie zazwyczaj cieszą się dużym powodzeniem nie tylko u płci odmiennej, ale i w społeczeństwie, w którym prowadzą bardzo jawny tryb życia. Cechuje ich umiejętność wybaczania błędów i pomyłek innych, celowych lub przypadkowych oraz globalność. W roli bodźca do „walki o swoje” występują u nich ambicje, próżność, upodobanie do władzy, chęć bycia na pierwszym miejscu, odgrywania głównej roli czy to na scenie teatralnej, czy na scenie życia. To osoby, które lubią zewnętrzny blichtr, wesołe towarzystwo, imprezy, rozrywki publiczne – teatry, koncerty, areny sportowe, lubią patronować i opiekować się słabszymi, bezradnymi, chorymi lub skrzywdzonymi przez władzę i często odgrywają rolę wszechmocnego i dobrego rycerza. Należy jednak zauważyć, że do obcych ludzi często odnoszą się o wiele lepiej, niż do swoich krewnych.

Wenus w znaku Panny
Tutaj Wenus jest bardzo słaba jako że znajduje się w swoim fallu. Uczucia ludzi z taką pozycją tej planety są dość zahamowane, opanowane, a nawet pruderyjne, gdyż powoduje ona, że emocjonalność jest ukrywana wewnątrz lub zbyt mocno kontrolowana, chociaż wrażliwość i podatność na odczucia są takie same jak u innych. U tych osób od najwcześniejszych lat rozwija się poczucie nie pełnej wartości w sferze miłości, małżeństwa i życia rodzinnego. Ich Wenus nie pozwala im tracić głowy z powodu jakichś tam spraw sercowych, lecz zmusza od trzeźwego, chłodnego, rozsądnego i rozważnego kontrolowania uczuć i namiętności, przyzywając na pomoc rozum, opanowanie, wątpliwości i wszystkie paragrafy kodeksu moralnego obowiązującego w danym społeczeństwie. Takie pojęcia, jak na przykład poświęcenie się lub działania dla dobra partnera w ogóle tu nie występują lub są bardzo ograniczone i dlatego trudno zauważalne. Co prawda przy Wenus w Pannie dość mocno jest zaznaczone poczucie obowiązku, dlatego jeśli taka osoba zakłada rodzinę, to troska o nią staje się częścią zadań życiowych i to tych, które się wykonuje na stosownie wysokim poziomie moralnym. W tym przypadku działania na pokazy wykonywane są bez najmniejszych zahamowań.

Wenus w znaku Wagi
Tutaj Wenus znajduje się w swoim domicylu, dlatego jej wpływ jest prawie zawsze korzystny, szczególnie jeśli ma ona dobrą determinację lokalną w horoskopie i korzystną konfigurację z innymi planetami i elementami horoskopu.
Wenus w znaku Wagi obdarza swoich podopiecznych subtelnością uczuć i dążeniem do zewnętrznej i wewnętrznej harmonii, ofiarowuje wiele talentów i zdolności, szczególnie w dziedzinach związanych z filmem, teatrem, estradą, muzyką i śpiewem. Ludzie z Wenus w Wadze mają subtelną dusze, dobrą, serdeczną, delikatną i czułą. Od swojej patronki otrzymują w prezencie silne poczucie estetyki, delikatność, uprzejmość, uczciwość, towarzyskość, grzeczność, szczerość, bezgraniczną przyjacielskość i życzliwość. Dzięki tym wspaniałym cechom lubią ich wszyscy i często zdobywają popularność nie tylko w swoim środowisku, ale i także w szerszych kręgach.
Ludzi tych cechuje lękliwy stosunek do miłości, ich uczucia często są zawoalowane i ukryte za grą porywów i wycofywania się, chęci i strachu. Dość często realizują potrzebę socjalizowania swojej namiętności, utrzymania jej w ramach uwarunkowań i obyczajów danego społeczeństwa. Osoby te często poprawiają swoją pozycję społeczną i sytuację materialną dzięki udanemu małżeństwu lub wspaniałym zdolnościom artystycznym. Dochody mogą przynosić także wystąpienia publiczne. Dużą rolę w ich sukcesach bez wątpienia pełni atrakcyjny wygląd zewnętrzny.

Wenus w znaku Skorpiona
Tutaj Wenus ukierunkowuje swoich podopiecznych albo ku realizacji wysokich potrzeb duchowych, albo w świat erotyki i seksu. Z jednej strony ludzie ci posiadają dużą siłę moralną i spokojem, z drugiej głęboką skłonnością do płci odmiennej i przygód seksualnych. Z reguły są to osoby zazdrosne, często prostackie i ostre, prawdziwi „posiadacze” nie poddający się cudzej woli. Miłość u tych ludzi składa się z mieszanki boskości i szaleństwa, pocałunków i ukąszeń, może być złą, męczącą, natrętną ideą i palącą namiętnością. To taniec Erosa i Tanatosa. Skala uczuć obejmuje lęk i wszechogarniającą delikatność do najbardziej wyrafinowanych dewiacji. Uczucia przy Wenus w skorpionie to nieokiełznana i niekontrolowana siła podświadomości, wewnętrznego „ja”, która przy pierwszym dysonansie może wywołać skrajne reakcje dochodzące nawet do sadomasochizmu, homoseksualizmu i chorobliwej zazdrości.
Jeśli ludzie ci potrafią przekształcić swój seksualny potencjał na energię w tych sferach działalności, do których mają powołanie, to wzrośnie u nich siła woli, pojawi się wiara w siebie, a przy pewnej dawce uporu, wytrwałości i dążenia do celu, mogą osiągnąć wysoką pozycję społeczną i materialną. A po zdobyciu tego wszystkiego pojawi się u nich gotowość do pomagania innym.
Korzystna konfiguracja Wenus z innymi planetami i elementami horoskopu wzmacnia pozytywne cechy charakteru danej jednostki, daje dążenie do rozwoju duchowego i nasila zdolności intelektualne.

 

 

 

 

Vincent van Gogh

Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu. 

 

 

 


Koniunkcja Wenus
Ze Słońcem
– dobrzy i oddani służący; miłość do zwierząt, ulubione zwierzątko domowe.
Z Księżycem
– dobry podwładny, pracownik zazwyczaj nie pretendujący do roli kierownika; harmonijne środowisko pracy.
Z Merkurym – dobre zdrowie, wierni i oddani służący; rozsądek, uczucia pod kontrolą, upodobanie do świata sztuki.
Z Marsem – drażliwość, skłonność do obrażania się, krytycyzm, ale i pracowitość, zdolność do działania, duch uczonego-badacza.
Z Jowiszem – dobrzy służący i personel obsługujący; pozytywne relacje w pracy; profesje w głównej mierze intelektualne, awans zawodowy.
Z Saturnem – przenikliwość, umiejętność skoncentrowania się na wyznaczonym zadaniu; samodyscyplina, samokontrola, opanowanie, realizm.
Z Uranem – zmienne nastroje, zainteresowanie tym, co nowe; zmiana pracy z przyczyn emocjonalnych.
Z Neptunem – zdolność do pracy zależy od nastroju, praca zgodna z zainteresowaniami; pociąg do tego, co tajemnicze i nieznane; zdolności paranormalne i psychologiczne, które można realizować zawodowo.
Z Plutonem – sukcesy w medycynie, psychologii, dietetyce, sztuce; często zajmowanie się medycyną ludową.

 

 

 

 

 

Jan Twardowski

Jest ta­ka miłość, która nie umiera, choć za­kocha­ni od siebie odejdą.