Węzły księżycowe

 

„… palec opatrzności pisze i napisawszy – znika… Ani twoje współczucie, ani uczoność nie są w stanie zmusić los, by odstąpił od swego choćby o cal… I twoja mądrość nie może zmusić go do zmiany choćby słowo…”
Nostradamus

 

 


 


Węzły księżycowe to dwa fikcyjne punkty na ekliptyce, w których orbita Księżyca przecina się z orbitą Ziemi. W astronomii są to pojęcia abstrakcyjne, zaś w astrologii mają konkretne znaczenie i interpretację. Pozycja węzłów, tak jak planet, określana jest przy pomocy efemeryd.
Mamy dwa węzły księżycowe – wstępujący i zstępujący, które bywają też nazywane północnym i południowym. Leżą one naprzeciwko siebie, tworząc w horoskopie tak zwaną Oś Węzłów. Poruszają się one odwrotnie do ruchu planet, co wskazuje na to, że są punktami karmicznymi i wskaźnikami ludzkiego losu, przed którym nie można ani uciec, ani uniknąć. Na ten fakt wskazuje także i to, że kiedy Słońce i Księżyc jednocześnie znajdują się w pobliżu węzłów (a jest to możliwe tylko podczas nowiu lub pełni). Każde zaćmienie, jak wiadomo, jest ostrzeżeniem o pewnych fatalistycznych i nieodwracalnych procesach dotykających zarówno jednostkę, jak i całe grupy społeczne, narody i państwa, których dane zjawisko dotyczy.
Zstępujący węzeł księżycowy wskazuje na karmę pasywną, na to, co człowiek otrzymał w spadku po poprzednich wcieleniach. Wstępujący na aktywną, czyli na to, co wypracowujemy w obecnej inkarnacji, do czego dążymy i co możemy z tego życia wziąć do dalszego wewnętrznego rozwoju. Ten węzeł to program ewolucji na dane wcielenie, gdyż wskazuje duszy drogę ku przyszłości, konieczności duchowego rozwoju, postępu i właśnie ewolucji, drogę oczyszczenia na danym etapie, a także o nowych doświadczeniach życiowych, które trzeba stopniowo zdobywać, choć nie będzie ono od razu zakorzeniać się w świadomości.
Symbolem węzła zstępującego jest waza, w której „przechowywana” jest nasza karma zgromadzona w poprzednich wcieleniach oraz ta, którą gromadzimy w obecnym życiu. Symbolem węzła wstępującego jest waza odwrócona do góry nogami, która wskazuje na to, że swoimi dobrymi uczynkami i myślami powinniśmy napełnić ja, a potem odwrócić, żeby było co pokazać Bogu, kiedy przyjdzie na to czas. Nie ma nic za darmo, człowiek powinien pracować nie tylko fizycznie, ale i duchowo.

Charles soubre belgian summer by the sea ladies with their dogs1883 34x45

Charles soubre belgian summer by the sea ladies with their dogs-via Wikimedia Commons.

 

 

Julie de Lespinasse

Ileż ra­zy człowiek umiera, nim umrze! 

 

 

 

 

 

Jak z tego wynika węzły księżycowe w astrologii pokazują drogę inkarnacji jednostki, program jej duchowego rozwoju na danym etapie życia wynikającą bezpośrednio z jego karmy. To punkty przecięcia przeszłości (Księżyc) z teraźniejszością (Ziemia) i przyszłością (Słońce). To one niewidzialną nitką wiążą jedną inkarnację z następną, zaś węzeł wstępujący wskazuje kierunek, w którym należy iść, by odkupić lub złagodzić karmę. Znak Zodiaku, w którym się on znajduje pokazuje, w jaki sposób to zrobić, zaś dom horoskopu – w jakiej sferze i przy pomocy jakich działań będzie to możliwe.
Swoje zadania na dane wcielenie człowiek zna jeszcze przed narodzinami, gdyż sam sobie je wybiera i zgadza się na nie. Zgodnie z kosmicznymi prawami w ostatecznym rezultacie wszyscy dojdziemy tam, gdzie powinniśmy być, ale każdy z nas ma swoją własną drogę niepodobną do innych. Każda z tych dróg ma też swoją własną długość. U jednych będzie to dwie-trzy inkarnacje, u innych – mnóstwo. Im wcześniej i szybciej uświadomimy sobie swoje błędy, tym wcześniej i szybciej osiągniemy swoje cele.
Wstępujący węzeł księżycowy posiada esencjalną naturę podobną jak Jowisz, zstępujący zaś pod tym względem przypomina Saturna. Pierwszy z nich sprzyja spotkaniom, związkom i kontaktom, które mogą zapewnić człowiekowi sukces, pomyślność, radość, a nawet szczęście. Drugi zaś wskazuje na to, że należy oczekiwać oporu w prowadzonych sprawach, przeszkód i utrudnień na drodze do celu, a nawet strat lub co jeszcze gorsze, chorób, nieszczęśliwych wypadków, a w skrajnym przypadku przedwczesnej śmierci.
Wpływ zstępującego węzła księżycowego jest znacznie silniejszy niż wstępującego, jako że do tego pierwszego przyzwyczailiśmy się już w poprzednim życiu. Większości ludzi nie wystarcza sił na pokonanie pokusy korzystania z nawykowych metod i sposobów rozwiązywania życiowych problemów.

Wpływ wstępującego węzła księżycowego przejawia się poprzez nowe sprawy, do których trzeba się przyzwyczajać i nad którymi należy się zastanowić, zanim przystąpi się do działania, a potem jeszcze wiele razy przemyśleć. Aby to było możliwe, potrzebna jest świadomość stojących przed człowiekiem zadań, analizy tego, co było i wybór najlepszego wariantu ze wszystkich możliwych. Jednak mało komu się to udaje. Wielu ludzi po prostu tego nie chce, jedni z powodu braku odwagi, inni dlatego że nie wystarcza im siły duchowej, uporu i wytrwałości, nie chcą zmierzyć się z tymi próbami, które pozwolą im pójść do przodu. Oznacza to, że unikając drogi wskazanej przez wstępujący węzeł księżycowy, człowiek nie podejmuje się realizacji programu życiowego, który przecież sam wybrał przed danym wcieleniem.
Całe nasze życie toczy się wokół Osi Węzłów. Mniej więcej co każde 18-19 lat powracają one na swoje pierwotne miejsce z horoskopu urodzeniowego. Taki jest ich cykl obrotu. I co każde 18-19 lat dusza człowieka przeżywa kolejny kryzys, gdyż dana jednostka otrzymuje możliwość uwolnienia się od balastu, zmienienia swego życia oraz uświadomienia sobie tego, co należy robić, żeby zgodzić lub nawet całkiem odpracować swoją karmę. Każdy „punkt kontrolny”, w którym człowiek znajdzie się co 18-19 lat pokazuje, co on zdążył osiągnąć w tej sferze i co powinien zmienić w myśleniu, zachowaniu oraz w relacjach z bliskimi, przyjaciółmi i otoczeniem. Za każdym razem dana jednostka otrzymuje możliwość wejścia na drogę postępu i duchowej ewolucji. Pierwszy raz taka możliwość pojawia się w 19. roku życia, ale w tym wieku trudno jeszcze zrozumieć, czego oczekuje karma. Kolejna taka szansa pojawia się w 38. Tyle lat mieli odchodząc z życia Puszkin, Majakowski, Mozart, de Bergerac, Bieliński. Potem powrót węzłów dokonuje się w 57. roku życia, wówczas śmierć spotkała Cezara, Nietschego, Hitlera, w 75. i jeśli się uda to w 94.

Prawa przyrody, kosmosu i Wszechświata, które, co oczywiste, są mądre i sprawiedliwe, choć nie zawsze zrozumiałe dla ludzi, dlatego jeśli nie umiemy wykorzystać swoich możliwości w jednym życiu, możemy zrobić to w następnym , po to właśnie są inkarnacje.
Przeszłość, choć dobrze znana, przejawia się tylko poprzez podświadomość. Ona mocno trzyma nas w swoim uścisku nie dając możliwości wzniesienia się. Dla jednych przeszłość to zdobyta władza, której absolutnie nie chce się oddać, dla innych to czterdzieści worków popełnionych błędów i grzechów, od których nie sposób się uwolnić z powodu słabości charakteru. W związku z tym, że ludzi, którzy rzeczywiście nie boją się świadomie podjąć wyzwania losu (czyli zobaczyć popełnione przez siebie grzechy) jest bardzo niedużo, przyroda zadbała o to, by wiedza o poprzednich wcieleniach była ukryta przed nami głęboko w podświadomości. Jest to niezbędne i bardzo humanitarne, gdyż nie wielu byłoby w stanie znieść osąd własnego sumienia. Czasami wspomnienia z poprzednich inkarnacji przebijają się do świadomości w postaci snów, wizji lub odczuć i mogą być na tyle silne, że człowiek przestaje odróżniać, które życie jest prawdziwe – obecne czy poprzednie. Te same miejsca, te same spotkania z tymi samymi ludźmi, te same problemy – to stan znany pod nazwą deja vu. Nie jest to proste i może doprowadzać do rozpaczy.
Nierzadko spotykamy ludzi, którzy wydają się nam znajomi, choć widzimy ich pierwszy raz. Badając ich horoskopy można zauważyć, że ogniwem łączącym jest zstępujący węzeł księżycowy. Właśnie on staje się „twarzą” obecnej osobowości. Z reguły w obecnym życiu spotyka się tych ludzi, z którymi coś nas łączyło w poprzednich wcieleniach.

 

 

 

 

[...] samotność nie jest naszym przeznaczeniem, a samych siebie poznajemy tylko wtedy, kiedy możemy się przejrzeć w oczach innych ludzi.

Paulo Coelho

 

 

 


Węzły i niektóre planety takich ludzi zazwyczaj w horoskopie łączy koniunkcja lub jakiś inny mocny aspekt. Jeśli zstępujący węzeł jednej osoby znajduje się w koniunkcji lub innym aspekcie z planetą drugiej, to oznacza, że znały się one w poprzednim życiu, „otarły się” o siebie, choć nie umiały się ze sobą dogadać.
Szczegółowa informacja o tym, kto lub co Sygnifikuje dana planeta została przedstawiona w tomie IV, V, VI i w poprzednich rozdziałach. Informacje te pomagają zrozumieć w jaki sposób jeden człowiek postrzega drugiego, co przyciąga ludzi do siebie, a co odpycha. To właśnie tu kryje się klucz wzajemnych sympatii i antypatii, zgodności lub jej braku.
Węzły księżycowe podkreślają znaczenie tych znaków Zodiaku i domów, w których się znajdują, jak też planet i innych elementów horoskopu, z którymi łączy je koniunkcja bądź inny silny aspekt.
Najsilniejszy wpływ węzły księżycowe wywierają w następujących sytuacjach:
– kiedy tworzą koniunkcję z jakąś planetą w granicach jej orby;
– kiedy tworzą koniunkcję z jakimś elementem horoskopu do 2°;
– kiedy tworzą koniunkcję z gwiazdą stałą do 1°;
– kiedy leżą w kątowych domach horoskopu.
We wszystkich pozostałych przypadkach ich wpływ także należy analizować bardzo dokładnie. Szczególną uwagę należy zwrócić na położenie węzłów w takim przypadku, kiedy trzeba zawrzeć związek na długi czas lub nawet na całe życie, na przykład małżeństwo bądź długotrwała współpraca. Zrozumiałe, że należy analizować także położenie zstępującego węzła, żeby zobaczyć, jakie nieporozumienia, zmartwienia i nieprzyjemności są prawdopodobne w przypadku danego związku. W takiej sytuacji należy wykorzystać dobry wpływ wschodzącego węzła i postarać się ograniczyć negatywny wpływ zachodzącego.

Węzły księżycowe w znakach Zodiaku
 Wstępujący węzeł księżycowy w znaku Barana
Zstępujący węzeł księżycowy w znaku Wagi


W poprzednim życiu dany człowiek nie mógł urządzić się w życiu i był zmuszony żyć tak jak wymagało to od niego otoczenie i okoliczności. Dogadzał wszystkim, starał się przypodobać, a w efekcie był zwykłym pionkiem na szachownicy pozbawionym własnego zdania i samodzielności, odbiciem innych osób. Został całkowicie wchłonięty przez otaczające środowisko, rodzinę lub społeczność, których decyzjom musiał się podporządkowywać. Otrzymywał za to ich wsparcie i ochronę. Osoba ta umiejętnie korzystała ze swojej urody, uwodziła, mściła się na tych, których uważała za swoich konkurentów lub przeciwników. Jej dusza zdobyła wiele doświadczeń związanych z życiem społecznym, ale jako ludzka istota nie potrafiła samodzielnie rozwiązywać problemów, dokonywać wyborów, podejmować decyzji, nie umiała też wzbudzać do siebie szacunku. Miała słaby charakter, brakowało jej sił, energii, chęci. Była to bardzo bezbarwna i niestała osoba – szła tam, gdzie powiał wiatr.
W obecnym życiu należy umiejętnie wykorzystywać mądrość życiową zdobytą w poprzednich wcieleniach i twardym krokiem iść do przodu, kierując swoje siły i energię na realizację własnych planów życiowych. Trzeba teraz zrezygnować z mięczakowatości, małoduszności, podatności na wpływy i stać się silną osobowością, która żyje nie tylko dla innych, ale i dla siebie. Należy walczyć o osobistą i duchową wolność, niezależność i samodzielność, bez lęku przyjmować takie czy inne decyzje nie czekać na rady z zewnątrz, działać aktywnie, zdecydowanie, pewnie, a jeśli trzeba, to nawet agresywnie. Pokora została odpracowana w poprzednim wcieleniu. Obecnie przyszedł czas na realizację swoich ambicji, bez zwracania specjalnej uwagi na innych. Wszystkie decyzje i działania powinny być starannie przemyślane, a dana jednostka musi brać za nie pełną odpowiedzialność. Nie wolno jednak zapominać o doświadczeniach z przeszłości i w walce o sprawiedliwość trzeba oszczędzać godność innych ludzi oraz uznawać ich prawo do posiadania własnego zdania. W stosunkach z otoczeniem powinno panować prawo, sprawiedliwość, uczciwość, przyzwoitość, szlachetność i wielkoduszność, choć zapominać o własnych potrzebach także nie wolno.

Postacie historyczne z wstępującym węzłem księżycowym w znaku Barana
Marcin Luter, Zygmunt Freud, Carl Gustaw Jung, Michaił Kutuzow, Jack London, Bernard Show, Winston Churchill, Werner von Brawn, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Nill Armstrong, Włodzimierz Majakowski, Michaił Gorbaczow, Borys Jelcyn, Otto von Habsburg, Michaił Lewin.

Wstępujący węzeł księżycowy w znaku Byka
Zstępujący węzeł księżycowy w znaku Skorpiona


Zstępujący węzeł w Skorpionie wskazuje na zgromadzenie tylu najróżniejszych brudów w przeszłości, że dusza zaczęła się dusić i podjęła decyzję o oczyszczeniu się i uwolnieniu od tego wszystkiego. Ludzie ci przeszli przez piekło, teraz starają się przejść przez czyściec, ale przewrócić to naczynie jedynym ruchem jest bardzo trudno, a czasami wręcz niemożliwe, szczególnie w pierwszej połowie życia. U tych osób w podświadomości pozostały dawne namiętności i żądze, dążenie do rozkoszy i seksualna rozwiązłość. W poprzedni wcieleniu przeszli przez cierpienia i męczarnie, do których doszło zarówno z ich, jak i z cudzej winy. Z jednej strony występowało do autodestrukcji i samozniszczenia, lecz z drugiej cechowała ich bezgraniczna brutalność, podstępność, pamiętliwość i mściwość. Osoby te nadużywały posiadaną władzę, wykorzystywały innych do realizacji własnych planów i celów, do realizacji swoich żądz i pierwotnych instynktów. Obecnie mogą to wszystko odrzucać, ale odcięcie się od starych nawyków nie jest takie proste. Wielu z tych ludzi nadal zachowuje się jak „Skorpiony” i wcale nie dlatego, że mają w tym znaku Słońce, Księżyc, AS czy stellum, lecz dlatego, że leży tam zstępujący węzeł księżycowy, symbol dawnych doświadczeń.
Ludziom tym trudno ukrywać swoje emocje oraz seksualność, dlatego życie małżeńskie nie należy do łatwych. Ci, którzy znajdują się pod silnym wpływem Skorpiona nieustannie odczuwają palące żądze i zgubne namiętności, zaś ci, którzy przeszli już pod wpływ Byka świadomie starają się uniknąć tego tajfunu, który zniszczył ich w poprzednim życiu. Najczęściej bywa tak, że wulkan skorpiona jeszcze nie wygasł, ale już nie wybucha, a nad ciepłym popiołem snuje się jedynie niewielki dym.
Osoby o tej konfiguracji węzłów przed obecną inkarnacją wybrali sobie następujący program: chronić życie, wzmacniać swoje ciało, które jest świątynią ducha i żyć zgodnie z hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Jednak ci, którzy niedaleko odeszli od Skorpiona żyją w trwodze, z poczuciem winy i w strachu przed niebezpieczeństwem. Taki tryb życia wywołuje w nich lęk i wywołuje negatywną reakcję bliskich oraz otoczenia. Wraz ze zbliżaniem się do Byka przychodzi ukojenie duszy.
Tacy ludzie mogą złagodzić karmę, jeśli wykorzystując doświadczenia poprzednich wcieleń, wejdą na drogę służby. Żeby odkupić winy za poprzednie złe uczynki, trzeba zrezygnować z jakiejkolwiek formy przemocy i przymusu. Odwrotnie, należy chronić wszelkie formy życia, a nie je niszczyć. Jeśli w pierwszej połowie życia osoby te nie napotykają specjalnych utrudnień losu, to z biegiem czasu jego „głos” rozlega się coraz głośniej nakazując tym ludziom zarówno troskę o bezpieczną starość, jak i o bagaż duchowy. Dobra materialne powinni zdobywać swoją pracą, przy czym w tym wypadku ważne jest nie tylko ich zarobienie, ale i utrzymanie. Ludzie ci gromadzą spore bogactwa, które jednak powinny służyć nie tylko im samym, ale też i otoczeniu.

Postacie historyczne z wstępującym węzłem księżycowym w znaku Byka
Aleksander Puszkin, Casanova, generał Franco, Karol Marks.

Wstępujący węzeł księżycowy w znaku Bliźniąt
Zstępujący węzeł księżycowy w znaku Strzelca


To ludzie oszołomieni przestrzenią, swobodą, szaloną gonitwą. Pragną nowych informacji, wrażeń, podróży, wyjazdów, przygód, ryzykownych przedsięwzięć. Bardzo trudno jest im żyć w warunkach miejskich, gdyż woła ich przyroda i nieznane kraje. W tym przypadku zawody związane z podróżami sprzyjają wewnętrznemu rozluźnieniu, wzmocnieniu układu nerwowego i ciała fizycznego, ale z drugiej strony w przypadku długiego życia na wsi osoby te mogą zdziczeć, zaś długotrwała nieobecność w ojczyźnie pozbawia ich w końcu poczucia przynależności narodowościowej. Wszystko to, podobnie jak miłość do przyrody i zwierząt, jest echem z poprzedniego wcielenia. W dodatku osoby te próbują pouczać wszystkich, kreują się na guru, zaś życie małżeńskie w ich odczuciu to prawdziwe kajdany u nóg. W tym przypadku potrzebny jest wyjątkowo cierpliwy partner, gdyż u tych ludzi bardzo mocno daje jeszcze o sobie znać „duch wędrowca”.
W tym życiu trzeba uczyć się życia w społeczeństwie, troski o codzienne sprawy. Trzeba poznać wiele nowego, odmiennego od tego, co było znane wcześniej i traktowane jako prawda najwyższej instancji. Należy zrezygnować z dogmatyzmu i konserwatyzmu, otworzyć umysł i duszę na nowe prądy, wiedzę i informacje. Osoby te powinny słuchać opinii i uwzględniać poglądy innych, wypracowywać różne podejście do problemów i uczyć się godzić sprawy z pozoru nie do pogodzenia. Chęć przekazywani wiedzy w tym wypadku jest jeszcze bardzo silna i nie należy z tego rezygnować, jednak niezbędne jest samodzielne kształcenie się, co należy robić do końca życia. Po poprzednim wcieleniu pozostało dążenie do osobistej i duchowej wolności, niezależności i samodzielności, ale teraz karma wymaga umiejętności nawiązywania więzi i utrzymywania licznych kontaktów.

Postacie historyczne z wstępującym węzłem księżycowym w znaku Bliźniąt
Caryca Aleksandra Fiodorowna, Grigorij Rasputin, Dwaight Eisenhower, Marcel Proust, Charles de Gaulle, Bill Clinton, Władimir Żyrinowski, Sefarial.

Wstępujący węzeł księżycowy w znaku Raka
Zstępujący węzeł księżycowy w znaku Koziorożca


W poprzednim życiu jednostka była materialistą, nauczyła się walczyć o swoje, uparcie dążyć do celu bez wyrzutów sumienia używając wszelkich środków. Aby zdobyć to, co chce, człowiek ten nie oszczędzał nie siebie, ni innych, a jego ambicje nie znały granic. Nigdy nie zadawalał się tym, co osiągnął i nieustannie dążył do wciąż nowych i nowych podbojów zapominając o domu i wartościach rodzinnych. Do przodu popychała go nienasycona żądza władzy. Bardzo trudno było się mu zatrzymać, gdyż władza upajała go, a on pragnął mieć jej wciąż więcej i więcej. Osoba ta nie uznawała wartości duchowych, interesowały ją wyłącznie sprawy materialne i tylko je uznawała za cel swego życia. Pragnęła sławy i uznania jej zasług. W tym życiu także czeka na zainteresowanie i akceptację otoczenia i społeczeństwa.
W pierwszej połowie obecnego wcielenia u tych osób jeszcze bardzo wyraźnie zauważa się egocentryzm i materializm. Swoje siły kierują one w jedną stronę – przy pomocy wszelkich środków i sposobów realizują swoje ambicje. Podobnie jak w poprzednim wcieleniu dużo pracują i starają się zrobić dużą karierę. Potrafią udać ofiarę danego ustroju lub społeczeństwa, wykreować z siebie męczennika, lecz mimo to wręcz wyłażą ze skóry, żeby dostać złoty medal lub zdobyć pierwszą nagrodę. Posiadając uzdolnienia naukowe, pedagogiczne lub polityczne, nie umieją godzić się z niepowodzeniami nawet o przejściowym charakterze. Jeśli z jakiegoś powodu nie radzą sobie ze swoimi sprawami i zadaniami, mogą po prostu zachorować, gdyż są wyjątkowo wymagający w stosunku do siebie i innych.
W obecnym wcieleniu karma wymaga od tych osób uwolnienia się z okowów niskiego materializmu. Powinni stać się wysokiej klasy specjalistami, zdobyć dobre stanowisko, zrobić karierę, ale najwięcej uwagi poświecić rodzicom i rodzinie, brać aktywny udział we wszystkich jej sprawach, podtrzymywać i kontynuować tradycje przodków. Nie mogą zapominać o duszy, tłumić w sobie emocje, odwrotnie, należy w okazywać emocje w stosunku do bliskich i szczerze troszczyć się o nich. Osoby te powinny nauczyć się rozumieć uczucia innych ludzi, wybaczać im pomyłki, odnosić się do nich tolerancyjnie, uczyć się prowadzenia rozmów ma równych prawach, a nie z pozycji siły. W obecne życie ludzie ci przynieśli takie cenne cechy, jak upór, wytrwałość, ukierunkowanie na cel, z których naturalnie nie należy rezygnować. Po prostu trzeba nauczyć się cierpliwości, uprzejmości i miłosierdzia, szanować opinię innych ludzi i uwzględniać ich pragnienia.
W tym życiu należy uczyć się zgodnego współżycia, zajmować się rozwojem duchowym, dostateczną ilość uwagi poświęcać dzieciom, dać im odpowiednie wychowanie, wykształcenie i fundament do dalszego rozwoju. Koziorożec jest symbolem kastowości, czyli takiego kraju jak na przykład Indie, zaś Rak oznacza żołądek i jedzenie jako biologiczny czynnik ciepła. Jeśli połączyć to razem, to okazuje się, że w danym wcieleniu ludzie z taką konfiguracją węzłów, żeby osiągnąć sukces w obecnym życiu powinni karmić tych, za kogo są odpowiedzialni, trzeba wrócić do swoich korzeni i tradycji przodków, własnej rodziny oraz przekazać te nieprzemijające wartości młodemu pokoleniu.

Postacie historyczne z wstępującym węzłem księżycowym w znaku Raka
Henryk IV, Ludwik XI, Maksymilian Robespierre, Lenin, Adolf Hitler, Jan Sebastian Bach, markiz de Sade, Marilyn Monroe, Anna Achmatowa.

Wstępujący węzeł księżycowy w znaku Lwa
Zstępujący węzeł księżycowy w znaku Wodnika


Ludzie z taką konfiguracją węzłów w poprzednim życiu byli zbyt zależni od innych ludzi. Walczyli o wolność i niezależność, fascynowały ich idee braterstwa i równości wszystkich ludzi bez względu na płeć, rasę czy pozycję społeczną. Wolność osobistą cenili ponad wszystko, dlatego starali się nie przybijać do żadnego brzegu na dłużej. Starali się do nikogo nie przywiązywać i nie pozwalali innym na taką więź ze sobą. Z jednej strony starali się unikać samotności, dlatego chętnie uczestniczyli w różnego rodzaju zrzeszeniach, z drugiej zaś dążyli do izolacji, dzięki której mogli znaleźć ucieczkę od swoich prześladowców. Mimo wszystko były to osoby o silnym instynkcie społecznym, przestrzegający praw grupy, do której należeli i całkowicie poświęcali się idei, którą głosili.
W obecnym życiu uczucia i zachowanie tych ludzi jest bardzo dwoiste. Z jednej strony nadal lubią samotność, dlatego że ten czas spędzony w odosobnieniu jest dla nich wyjątkowo twórczy, z drugiej jej nienawidzą, dlatego że zostają wtedy bez „wojska”, bez narodu, bez publiczności. Podobnie dzieje się w kontaktach z ludźmi – z jednej strony lubią je, gdyż mają wtedy możliwość okazywania swoich uczuć opiekuńczych, zaś z drugiej odrzucają, gdyż otoczenie przeszkadza im w pracy twórczej, której zawsze mają dużo i która przynosi najlepsze rezultaty, kiedy odbywa się w samotności. Przyjaciół mają niewielu, ale za to wiernych i oddanych.
W obecnym życiu powinni uświadomić sobie, że są unikalną osobowością i nie pozwolić, by duch kolektywizmu zabił ich indywidualność. Nie znaczy to, że muszą zrezygnować z przynależności do różnych zrzeszeń, po prostu nie wolno się w nich zatracić. Trzeba śmiało głosić i bronić swój punkt widzenia, a w razie konieczności postępować zgodnie z własnym zdaniem, nie pozwalać prowadzić się innym i nie wyznawać bezmyślnie abstrakcyjnych idei. Wszystkie idee należy analizować poprzez pryzmat własnych poglądów, pragnień i celów. Trzeba przede wszystkim nauczyć się żyć własnym życiem. Nie wolno rezygnować z szans, które ono przynosi, śmiało zajmować odpowiedzialne stanowiska, przyjmować rolę przywódcy, nie bać się być na widoku, w świetle reflektorów, trzeba umieć pokazywać się w jak najlepszej roli i godnie przyjmować zasłużone pochwały pod swoim adresem.
Naturalnie należy także w sferze miłości być otwartym. Obok tych ludzi powinny znajdować się kochane osoby. Miłość powinna być traktowana priorytetowo, nie wolno z niej rezygnować czy odkładać na potem. Co prawda stare przywiązanie do samotności może tu odegrać negatywną rolę, a utarta kochanej osoby spotyka tych ludzi nie tak rzadko. Oprócz tego Lew to przecież trybun, który potrafi porwać za sobą tłumy, zafascynowany wielkim celem może stać się przywódcą ludzi, którzy ją podzielają, a wtedy tak bardzo pochłania ich ta rola, że nie zauważają, że tracą po drodze swoich bliskich. W związku z tym często los tych ludzi polega na oddaniu całej swoje siły, woli, energii, wiedzy i zdolności organizacyjnych na realizację postępowych idei i to w roli przywódcy.

Postacie historyczne z wstępującym węzłem księżycowym w znaku Lwa
Karol I, Ludwik XIV, George Bush, Leonid Breżniew, John Milton, Guy de Maupassant.

Wstępujący węzeł księżycowy w znaku Panny
Zstępujący węzeł księżycowy w znaku Ryb


Na początku życia u ludzi z taką konfiguracją węzłów obserwuje się brak zaufania do własnych sił, częste zwątpienia i potrzebę silnego wsparcia z zewnątrz. Każde cierpienie moralne doprowadza ich do rozpaczy, może zmusić ich do wycofania się, drobne nieporozumienie może wywołać rozrywające na części duszę krzyki, a na widok kropli krwi potrafią stracić przytomność. Osoby te wierzą i marzą o idealnym świecie, gdzie niepodzielnie królują sprawiedliwość, życzliwość, radość i szczęście. Z taką filozofią życiową trudno jest żyć na Ziemi, zaś szukać raju w jakiejś podwodnej grocie to działania nierealne i niepraktyczne. Jednak los obdarzył tych ludzi umiejętnością słuchania wewnętrznego głosu, dał im zdolności paranormalne, plastyczne, muzyczne, aktorskie i pedagogiczne. Wiedzą nie tylko ze słyszenia, co to takiego miłosierdzie i bezinteresowna służba. Umieją współczuć innym, podtrzymywać na duchu tych, którzy tego potrzebują i przywrócić zbłąkanych na łono Boga.
W pierwszej połowie życia ludzie ci są wyjątkowo wrażliwi na nastrój emocjonalny, który ich otacza, nieświadomie poszukują odosobnienia, ale bardzo boją się choroby i konieczności przebywania w łóżku. Z biegiem czasu emocje jednak słabną ustępując miejsca praktycyzmowi i rozsądkowi. Aby odpracować swoje zadania karmiczne ludzie ci powinni zdecydować się na służbę innym, na przykład na pracę lekarza, higienistki, dietetyka czy weterynarza. W ogóle każda działalność wychodzi tym ludziom na korzyść, zaś wrażliwość na potrzeby innych, współczucie, które przeszło z poprzedniego wcielenia, pomagają im w tego typu pracy, podobnie jak ich intuicja, przenikliwość i szeroka wiedza. W tym wypadku karma wymaga rozwoju poczucia obowiązku, odpowiedzialności i umiaru. Oprócz pomagania innym trzeba także zajmować się własnym zdrowiem i samopoczuciem, gdyż zadanie tego wcielenia polega na zachowaniu zdrowej duszy w zdrowym ciele.

Postacie historyczne z wstępującym węzłem księżycowym w znaku Panny
Mikołaj II, Franciszek Józef, J. P. McCarthy, Maria Skłodowska-Curie, Edmund Hamilton.

Wstępujący węzeł księżycowy w znaku Wagi
Zstępujący węzeł księżycowy w znaku Barana


W poprzednim wcieleniu była to bardzo silna osobowość z mocno rozwiniętym, wręcz nieposkromionym indywidualizmem. W zależności od domów horoskopu człowiek ten mógł być władcą, liderem partii politycznej, dowódcą wojskowym, naczelnikiem, komendantem, piratem lub przywódcą bandy rozbójników. Całe swoje życie walczył zarówno z różnego rodzaju przeciwnikami, konkurentami, wrogami, jak też i z wadami swego charakteru. Był niewolnikiem własnych ambicji, próżności, żądzy władzy i namiętności, swoich pierwotnych instynktów. Jego agresja nie miała granic, a walka była prowadzona w sposób bezkompromisowy, bezlitosny i okrutny. Jasne jest jednak jedno – był to człowiek silny psychicznie, o niezachwianej woli, aktywny, energiczny, brutalny i nie znający litości, którego bali się nie tylko obcy, ale też i swoi.
W tym życiu powinien pamiętać o tym, że każde działanie ma swój skutek i dlatego teraz wszelkie decyzje muszą być przemyślane od początku do końca. Poprzednie doświadczenia nie idą na marne i człowiek ten w każdej dziedzinie może być pionierem, twórcą nowych idei, a jednocześnie tworzyć warunki niezbędne do ich realizacji. Co prawda teraz potrzebuje do tego współpracowników, towarzyszy i współwykonawców. Pracować z tymi ludźmi nie jest łatwo, gdyż przeszkadza w tym dziedzictwo poprzednich wcieleń – duża impulsywność, emocjonalność i pewność siebie. Zdarza się im nadal naruszać umowy, nie przestrzegać prawa i reguły czystej gry. Jednak karma wymaga, by ci ludzie nauczyli się żyć w społeczeństwie, a ich działania były zgodne z obietnicami i wykonywane w terminie. Powinni szanować prawa innych, więcej uwagi zwracać na drobiazgi dnia codziennego, żeby uniknąć dysharmonii w relacjach z partnerem. Koniecznie należy zrezygnować z chamstwa, bezczelności, agresji i skłonności do rozwiązywania problemów z pozycji siły. W tym życiu trzeba stać się obrońcą pokoju, wygładzać ostre kanty, dal dobra sprawy iść na mądry kompromis, podtrzymywać spokój i harmonię. Osoby te muszą rozwijać w sobie pokorę, tolerancję, cierpliwość i mądrość, zaś swoje siły wkładać w konkretne szlachetne sprawy, rezygnować z szalonych idei i silnych namiętności. Oprócz realizacji swoich twórczych projektów ludzie ci powinni rozwijać się także i duchowo.

Postacie historyczne z wstępującym węzłem księżycowym w znaku Wagi
Filip Edynburski, Rudyard Kipling, Elena Bławatskaja, Herbert G. Welles, Harry Truman, Stanisław Lem, John Lennon, Luis de Wohl.


------------------------------------------------------------------------------------


Interpretacja wedlug; Andrzej Cedzynski-Astrogeneza.wordpress.com

 

 

 

 

Józef Bułatowicz

Są ta­kie chwi­le, w których człowiek przy­tuliłby się na­wet do jeża.