Saturn

Astronomisches Symbol des Saturn

 

 

 

 

Przeznaczenie to nie wyroki opatrzności, to nie zwoje napisane ręką Demiurga, to nie fatalizm. Przeznaczenie to nadzieja.

Andrzej Sapkowski

 

 


Saturn – gazowy olbrzym, szósta planeta Układu Słonecznego pod względem oddalenia od Słońca, druga po Jowiszu pod względem masy i wielkości. Charakterystyczną jego cechą są pierścienie, składające się głównie z lodu i w mniejszej ilości z odłamków skalnych; inne planety-olbrzymy także mają systemy pierścieni, ale żaden z nich nie jest tak rozległy, ani tak jasny. Wg danych z lipca 2012 roku znane są 62 naturalne satelity Saturna.

Promień Saturna jest około 9 razy większy od promienia Ziemi. Chociaż jego gęstość to tylko jedna ósma średniej gęstości Ziemi, ze względu na wielokrotnie większą objętość masa Saturna jest dziewięćdziesiąt pięć razy większa niż masa Ziemi.

We wnętrzu Saturna panują ciśnienie i temperatura, których nie udało się dotąd uzyskać w laboratoriach na Ziemi

Mitologia:

Saturn (łac. Saturnus, gr. Κρόνος Krónos, z łac. sator "siewca") – staroitalski bóg rolnictwa, zasiewów i czasu, legendarny władca Italii Małżonką Saturna była Ops.

Później Saturn był utożsamiany z greckim Kronosem. Jowisz miał strącić z tronu Saturna, który potem zamieszkał w Italii, gdzie zapanował wówczas wiek złoty. Nauczył on ludzi uprawy roli i winnej latorośli. Miał również pierwszy ustanowić prawa w Italii.

W 497 p.n.e. zbudowano na wzgórzu kapitolińskim świątynię Saturna, prawdopodobnie na miejscu starego ołtarza, gdzie składano ofiary z ludzi. Od tego czasu obchodzono święto ku czci Saturna – saturnalia.

Jego babilońskim odpowiednikiem był Ninurta, a hinduskim odpowiednikiem − Śani.

Na cześć Saturna nazwano szóstą planetę Układu Słonecznego – Saturn.

Dettaglio, Maddalena Penitente di Antonio Canova, 1799 (3)

Canova-via Wikimedia Commons.


Planeta: męska, negatywna.
Domicyl: Koziorożec, w przypadku retrogradacji – Wodnik
Egzaltacja: Waga.
Excil: Rak, w przypadku retrogradacji – Lew.
Fall: Baran.
Zasady astrologiczne: zimno i suchość.
Żywioł (element) astrologiczny: ziemia.

Wiek: 68-98 lat.

Kraje i regiony: Afganistan, Albania, Bośnia, Bułgaria, Westfalia, Indie, Macedonia, Meksyk, Islandia, Rosja, Szwecja, Finlandia, Etiopia, Litwa, Wschodnia i Południowa Afryka.

Temperament: melancholijny.
Cechy pozytywne: powaga, koncentracja, ostrożność, oględność, upór, wytrwałość, cierpliwość, wytrzymałość, ukierunkowanie na cel; nieuprzedzony umysł, głęboki i przenikliwy; rzeczowość, praktycyzm, rozsądek, rozwaga; samodyscyplina, samokontrola, opanowanie; duże ambicje, władczość, pracowitość, chęć do działania, żarliwość, staranność, ostrożność, oszczędność.
Cechy negatywne: egoizm, samowola, ośli upór, chłód, chytrość, niewiarygodność, powolność; nieugietość, nieużytość, konserwatyzm, dogmatyzm, interesowność, skąpstwo, zachłanność, brutalność, podstępność; skrytość, podejrzliwość, zazdrość, pamiętliwość, skłonność do narzekania; tchórzliwość, zawiść, mroczność, pesymizm, nieufność, drażliwość, zależność od nastrojów; nadużywanie władzy, wykorzystywanie innych do realizacji swoich celów; czasami niska duchowość, fanatyzm, skrajny materializm.
Odpowiedniki fizjologiczne: splot krzyżowy, wszystkie kości, a szczególnie miednicy, stawy kolanowe, zęby, skóra, śledziona, nadnercza, prawe ucho i narządy słuchu, czakra muladhara (podstawy).

Sygnifikuje: ojca, męża, szefa, ludzi starszych, starość; robotników; samotność, odosobnienie, mądrość; ograniczenia wewnętrzne, ramy, granice; więzienie; ciężkie życie i pracę, trudności, przeszkody, próby, doświadczenie, sprawdzenie, czas, smutek, żal, trach, biedę, pracę na roli, górnictwo, nieruchomości, organy państwowe, rząd, biurokrację, konserwatyzm.
Profesje: budowniczy, rolnik, właściciel ziemski, kamienicznik, handel nieruchomościami, górnik i inne zawody związane z ziemią; niższe organy władzy, archeolog, historyk, matematyk, dentysta, administrator, mnich, asceta, wyrobnik, grabarz, flisak, szewc, pogranicznik, kamieniarz, kominiarz, policjant, ochroniarz, pracownik służb bezpieczeństwa, hodowca owiec, pracownik cmentarza, śmieciarz, hodowca bydła, pracownik zakładów utylizacyjnych, włóczęga, żebrak, rzadziej notariusz, bibliotekarz, uczony, astrolog (z Merkurym lub Uranem), socjopaci.

Specyfika:

Starożytni astrolodzy o Saturnie mówili tak: „Bądź czujny, bo inaczej ogranie cię lenistwo i zapomnienie… Pamiętaj, że powinieneś wypełnić misję, którą Przeznaczenie ci wyznaczyło. Kiedy przyjdzie czas, Ono otworzy Ci oczy i skieruje na tą, co trzeba, drogę. Więc bądź do tego gotów… Uważnie słuchaj, a usłyszysz wezwanie!”.
W astrologii klasycznej Saturn symbolizował boga czasu Chronosa, władcę starości, był także uważany za planetę nieszczęść, najgorszą w całym horoskopie. Uważano, że na Saturnie żyją Władcy Karmy, tajemnicze duchy, które obserwowały to, jak ludzie wypełniają to, co przeznaczył im Los. Zbuntowane dusze, które w poprzednich wcieleniach nie chciały się rozwijać, ewoluować i rosnąć zsyłane są na Saturna, gdzie po surowych i ciężkich próbach oraz cierpieniach ponownie dostają szansę powrotu na Ziemię, na której znów mogą odpracowywać swoją karmę.
Konieczność tego odpracowania hamuje rozwój i wznoszenie się duszy, gdyż ściąga ją w dół, ku ziemi. Saturn uosabia najstarszą cząstkę karmy, która przenosi się z jednego wcielenia na drugie, nie dając możliwości tak lekkiego i swobodnego rozwoju, jak by dana jednostka chciała i tak dzieje się do tej pory, dopóki karma nie będzie odpracowana do końca. Owa najstarsza cząstka karmy gniecie człowieka jak wielki kamień leżący na drodze, który trzeba przesunąć albo w ogóle zabrać, problem w tym, że jest on bardzo ciężki można to zrobić jedynie krok po kroku, etapami. W związku z tym Saturn w horoskopie urodzeniowym pokazuje, jakie okoliczności nie zostały spełnione w poprzednim życiu, jakie problemy w tym życiu są najważniejsze, co dusza wybrała w celu odpracowania karmy w pierwszej kolejności i jakich prób oraz cierpień należy doświadczyć. Korzystna konfiguracja Saturna z innymi planetami i elementami horoskopu wskazuje na talenty i zdolności, które rozwijały się w ciągu całej drogi ewolucyjnej człowieka i są jego duchowym i intelektualnym kapitałem, natomiast niekorzystna wskazuje na nowe doświadczenia, na to, czego dana jednostka uczy się w tym życiu.

We współczesnej astrologii Saturn jest symbolem czasu i trudności losowych, obowiązków, powinności, odpowiedzialności, uporu, wytrwałości, wytrzymałości, cierpliwości, ukierunkowania na cel. Uosabia również zahamowania, opóźnienia, ograniczenia, ciężką fizyczną pracę, najróżniejszego rodzaju próby życiowe, starość, samotność, odosobnienie, zamknięcie się w sobie.
Saturn przynosi człowiekowi połowę jego porcji cierpień, a w połączeniu z Marsem – 90%, ale o ile działania Marsa są szybkie, nieprzemyślane, niebaczne i w większości przypadków wykonywanie w ataku wściekłości, to Saturn z reguły działa powoli i konsekwentnie. Nieszczęście podkrada się niezauważalnie, ale kiedy już przychodzi, to w pełnej „krasie” i na długo. Jak mówią popularne rosyjskie powiedzenia: „Przyszła bieda – otwieraj wrota” i „Bieda rodzi biedę”. Szczęśliwy ten człowiek, który w horoskopie ma życzliwego Saturna, ale coś takiego nie zdarza się często.

 

 

 

[...] samotność nie jest naszym przeznaczeniem, a samych siebie poznajemy tylko wtedy, kiedy możemy się przejrzeć w oczach innych ludzi.

Paulo Coelho

 

Jednak opinia, że Saturn to samo zło jest błędna i świadczy o całkowitym braku zrozumienia tej planety. Saturn to szkoła cierpliwości i twardości. To wyższa szkoła mądrości wypływająca ze zgromadzonych w poprzednich wcieleniach doświadczeń zbieranych na planie fizycznym i w wyniku różnego rodzaju prób. Ta planeta zawiera w sobie kosmiczną energię, którą trzeba przekształcać i wyciągać z niej esencję.
Ludzie z wyrazistym Saturnem nigdy i niczego nie dostają za darmo, wszystko muszą zarabiać własną pracą, wiele osiągają swoim rozumem i wspierają się osobistymi doświadczeniami. Wszelkie ich działania i pragnienia napotykają na silny sprzeciw środowiska, co szczególnie widoczne jest w dwóch pierwszych częściach życia, ale to właśnie takie saturniczne cechy, jak ambicje, upór, wytrwałość, poważny stosunek do życia, niezłomność, staranność, zasadniczość, autodyscyplina, samokontrola, opanowanie, zdolność do ograniczeń, zorganizowanie oraz naturalnie ukierunkowanie na cel pomagają tym ludziom osiągać to, co chcą, a w rezultacie dają możliwość osiągnięcia znaczącej pozycji w społeczeństwie, jak i zapewniają dobrą sytuację materialną tej osobie i jej bliskim. W głębi duszy u tych ludzi kryje się nieustanny strach przed przyszłością i biedą, dlatego to, co zdobyli, wywalczyli i zgromadzili starają się zachować za każdą cenę i wszelkimi dostępnymi metodami.
Stąd jasno wynika, że Saturnowi podporządkowany jest proces duchowego dojrzewania i to właśnie on sprzyja kształtowaniu się człowieka jako osobowości. Tak, on ogranicza, zmusza człowieka do pracy, uczy pokory, ale również nie pozwala rozmieniać się na drobne czy siedzieć bezczynnie na miejscu, skłania do koncentracji na konkretnym celu, nadaje sens życiu i zapewnia korzystny końcowy rezultat materialny.

Saturna w horoskopie należy interpretować łącznie ze znakami Koziorożca, Wodnika i Wagi, a także z X, XI i VII domem.
Saturn jest dominantem znaku Koziorożca, jednego z dwoistych znaków – jego symbol to kozioł z ogonem ryby. Saturn przygotowuje do od dawna oczekiwanych zmian, choć mogą to być także i takie zmiany nadzieja, na które już zgasła. Koziorożec jest także symbolem wzrostu wartości i dóbr materialnych.
Umiejscowienie Saturna w znaku Zodiaku pokazuje, jak człowiek będzie wyrażać swoje wewnętrzne „ja” oraz w jaki sposób zbuduje swoje życie.
Lokalna determinacja tej planety w domu horoskopu wskazuje na tę sferę życia, na którą dana jednostka powinna zwrócić szczególną uwagę, jako że tutaj wszystkie sprawy będą wymagać saturnicznego konserwatyzmu, konstruktywizmu, dyscypliny i ograniczeń, ale przy tym pokazuje dziedzinę, w której marzenia jednostki mogą się zrealizować, jeśli dołoży ona osobistych starań i wykorzysta zebrane doświadczenia.
W przypadku silnego wpływu Saturna w horoskopie urodzeniowym praca staje się powinnością i obowiązkiem, jednostka musi się do niej odnosić z największą odpowiedzialnością, ale przy należytym uporze i pracowitości osiągnąć taki człowiek może bardzo wiele.
Jeśli zasady saturniczne w horoskopie są skażone, to dążenie do władzy i wartości materialnych może stać się celem samym w sobie. W takim przypadku energia Saturna czyni z człowieka egoistę i obdarza go skostniałymi, dawno utrwalonymi stereotypami w myśleniu. Takie osoby zazwyczaj mają tendencję do narzucania różnych ograniczeń innym ludziom i surowej reglamentacji ich życia. Jednak nawet i to może być korzystne i konstruktywne, jeśli opierać się będzie na zdrowym rozsądku, rozwadze i szczerej chęci udzielenia pomocy.

Uszkodzony Saturn przynosi choroby i straty materialne, może też wskazywać na gwałtowna śmierć. W przypadku umiejscowienia Saturna w znakach ziemi zgon może wiązać się z przysypaniem ziemią lub upadkiem, wody – w wyniku utonięcia lub innego wypadku związanego z płynami, powietrza – powieszenia bądź uduszenia, ognia – pogryzienia przez duże, wściekłe albo jadowite zwierzę.
Jeśli Saturn znajduje się w X domu to może zapowiadać utratę stanowiska, załamanie się kariery, zaś w IV domu – upadek do studni lub w przepaść.
Kwadratura lub opozycja Saturna do AS, dominanta urodzenia, Słońca lub Księżyca mogą wskazywać na zgon w ciągu pierwszego roku życia, szczególnie w przypadku braku silnego wsparcia ze strony Jowisza lub Wenus. Tak więc, jak wynika z tego, co napisałem powyżej, wpływ Saturna w pełni usprawiedliwia swoją renomę złoczynne planety.
Lecz mimo to lepiej mieć w horoskopie uszkodzonego Saturna, niż słabego, albowiem w tym drugim przypadku człowiek z reguły nie jest zdolny osiągnąć tę pozycję społeczną, na którą mógłby liczyć ze swoimi zdolnościami, jako że brakuje mu albo ambicji i ukierunkowania na cel, albo energii, siły woli, dyscypliny, staranności i pokory. Jeśli Saturn ma negatywne aspekty, ale nie jest słaby pod względem statusu kosmicznego, człowiek jest w stanie osiągnąć i sukcesów w pracy, i wysoką pozycję społeczną, chociaż oczywiście po drodze musi pokonać wiele poważnych przeszkód i utrudnień, przeżyć nie jedną stratę i rozczarowanie. Ale to właśnie kwadratury i opozycje Saturna z innymi planetami i elementami horoskopu są najbardziej stymulujące i motywujące na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów. Wielu wielkich i znamienitych ludzi ma w swoich horoskopach kwadraturę Saturna i Słońca bądź Marsa.

Najsilniejszy wpływ na jednostkę Saturn wywiera w ostatniej jednej trzeciej jej życia, szczególnie zaczynając od 68 roku życia. Niektóre długofalowe cele mogą co prawda zostać zrealizowane pod koniec pierwszego i na początku drugiego cyklu saturnicznego, czyli około 29-30 roku życia.

Położenie Saturna w krzyżach i żywiołach
Saturn w znakach męskich – zdecydowanie, umiejętność przejawiania inicjatywy w sferach zawodowej i finansowej.
Saturn w znakach żeńskich – skłonność do działania w już istniejących przedsięwzięciach, które stoją na twardych podstawach i mają długą tradycję.
Saturn w znakach kardynalnych – silna wola, ukierunkowanie na wyznaczony cel, zdecydowanie, siła przebicia.
Saturn w znakach stałych – wytrzymałość, cierpliwość, wytrwałość podczas realizacji długofalowych celów i spraw.
Saturn w znakach zmiennych – umiejętność operatywnego korzystania ze zgromadzonej wiedzy i doświadczeń z poprzednich wcieleń.
Saturn w znakach żywiołu ognia – urodzony lider, wódz, komendant, przywódca; dążenie do wcielania w życie przede wszystkim własnych planów, pomysłów oraz poważnych, perspektywicznych, realnych projektów.
Saturn w znakach żywiołu ziemi – wybitne uzdolnienia profesjonalne i biznesowe, które z sukcesem są wcielane w życie; umiejętność przekształcania pomysłów i idei w realne sprawy; talent organizatorski, realizm w prowadzeniu spraw; łatwość koncentrowania się na celu, ale może wystąpić zbyt materialistyczny światopogląd.
Saturn w znakach żywiołu powietrza – wspaniałe zdolności umysłowe, organizatorskie i administracyjne, umiejętność konkretyzowania pojęć abstrakcyjnych.
Saturn w znakach żywiołu wody – głębokie uczucia, doskonałe rozumienie innych ludzi; może wystąpić skłonność do izolowania się, samotności i zamknięcia się w sobie.

 

 

 

 

 

Pojął, że istnieją na świecie rzeczy, o które nie trzeba pytać - by nie uciec od własnego przeznaczenia.

Paulo Coelho