Planety

                                   Astrologia klasyczna.

                                 Hrabia Siergiej A. Wronski

 

 

 

"Ten, kto posiądzie umiejętność władania własnym umysłem, może objąć w posiadanie wszystko inne, do czego ma słuszne prawo."

Andrew Carnegie

 Gliese 832c

Gliese-Foto via Wikimedia Commons.

Podstawowych planet, które wykorzystuje astrologia w swoich badaniach, jest dziesięć. Są nimi Słońce, Księżyc, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton. Słońce i Księżyc w astrologii dla wygody i uproszczenia także nazywa się planetami. Współcześni astrolodzy do tego zestawu dodają jeszcze Chirona i Prozerpinę, a także wykorzystują pewne fikcyjne planety, na przykład Lulu i Lilith.
Planety można podzielić na siedem tych, które były wykorzystywane przez astrologów starożytnych – Słońce, Księżyc, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn. Ze względu na ich ilość często bywają nazywane septenerem. Uran, Neptun i Pluton są nazywane planetami wyższymi lub dalekimi. Starożytni astrolodzy zadowalali się w swojej pracy tylko planetami septeneru, hinduscy wykorzystują go do tej pory i nie uwzględniają w swoich obliczeniach Urana, Neptuna i Plutona. Klasyczna astrologia zachodnia wykorzystuje wszystkie dziesięć planet, a w ostatnich latach dodała do nich dwie następne – Chirona i Prozerpinę.
Septener daje opis siedmiu podstawowych wpływów planetarnych. Planety dalsze uważa się za wyższe oktawy Septener. Wywierają one wpływ na wydarzenia historyczne zachodzące na Ziemi i odnoszące się do wielu ludzi, dlatego noszą dodatkowe nazwy planet zbiorowych lub pokoleniowych.
Planety w astrologii, razem ze znakami Zodiaku, są jednym z najważniejszych czynników. To źródła kosmicznej energii, które wywierają na nas wpływ, a może on być harmonijny lub dysharmonijny. Przy czym planety wpływają zarówno na zewnętrzne, jak i wewnętrzne życie człowieka. To one tworzą horoskop, gdyż „uruchamiają” wydarzenia w naszym życiu. Każda planeta posiada wyjątkowe właściwości, które pozostają niezmienne i tylko jej właściwe. W wyniku syntezy wpływu wszystkich planet horoskopu uzyskujemy unikalny portret człowieka, jego charakteru, problemów oraz zarys jego losów.

P.Dz.Veen 1922
P.Dz.Veen 1922

Planety wewnętrzne i zewnętrzne
Wewnętrznymi lub minornymi nazywa się planety, których orbity leżą wewnątrz orbity Ziemi, to znaczy między orbitami Słońca i Ziemi. Należą do nich Merkury i Wenus.
Zewnętrznymi lub majornymi nazywa się planety, których orbity leżą poza orbitą Ziemi. Należą do nich Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton, Chiron, Prozerpina. W niektórych starożytnych źródłach planety wewnętrzne nazywane są dolnymi, zaś zewnętrzne ­­­­- górnymi, co nie jest całkiem poprawne. Trzeba­ o tym wiedzieć, żeby podczas analizy starożytnych, źródeł nie wynikały nieporozumienia.
Planety męskie i żeńskie
Planety męskie – ­Słońce, Mars, Jowisz, Uran, Pluton. Działanie tych planet ukierunkowane jest na aktywną, zewnętrzną realizację.
Planety żeńskie ­– Księżyc, Wenus, Jowisz, Saturn, Neptun. Działanie tych planet skierowane jest na pobieranie energii z zewnątrz, na pasywną realizację.
Natomiast Merkury może być zarówno męski, jak i żeński w zależności od jego­ pozycji w horoskopie oraz aspektów, które robi do innych planet.
Niniejszy podział powstał współcześnie. W różnych źródłach można znaleźć inne informacje na ten temat, ale różnice zdań dotyczą przede wszystkim Saturna. Niektórzy zaliczają go do planet męskich, inni, jak ja, do żeńskich.
Niezależnie od tego czy jest to męska, czy żeńska planeta swoje właściwości przejawia w zależności od położenia, które zajmuje. Na przykład jeśli planeta umiejscowiła się „przed Słońcem”, we Wschodniej hemisferze lub w męskim znaku, to nawet czysto żeńska planeta przyjmuje pewne cechy męskie i odwrotnie, jeśli męska planeta znajduje się „za Słońcem”, w Zachodnie hemisferze i w żeńskim znaku, to jej wpływy stają się bardziej miękkie i powściągliwe.
Planety żywiołu ognia – Słońce, Jowisz, Mars, Pluton.
Planety żywiołu powietrza – Merkury, Uran.
Planety żywiołu ziemi – Wenus, Saturn.
Planety żywiołu wody – Księżyc, Neptun.
Dzienne i nocne planety
Starożytni uważali, że Saturn, Jowisz i Słońce to planety dzienne, zaś Mars, Wenus i Księżyc nocne. Natomiast Merkury był uznawany za dziennego, jeśli widziano go rano i za nocnego, jeśli obserwowano go wieczorem. Każda planeta pomaga sobie – dzienna dziennej, nocna – nocnej.
Jest też inny wariant: dziennymi nazywa się te planety, które w momencie narodzin danej jednostki znajdowały się nad horyzontem, a nocnymi te, które były pod horyzontem.
Elektryczne i magnetyczne planety
Elektryczne – Słońce, Mars, Jowisz, Uran.
Magnetyczne – Księżyc, Merkury, Saturn, Neptun.
Płodne i bezpłodne planety
Płodne – Słońce, księżyc, Wenus, Jowisz, Neptun.
Bezpłodne – Mars, Saturn, Uran.
Merkury jest umiarkowanie płodny.
Dobroczynne i złoczynne planety
Dobroczynne – Słońce, Wenus, Jowisz.
Złoczynne – Mars, Saturn, Uran, Neptun, Pluton.
Merkury ze swej natury jest neutralny, ale przekazuje wpływ planety, z którą jest w koniunkcji lub mocnym aspekcie.
Księżyc ogólnie jest korzystny, ale także odbija wpływ planety, z którą znajduje się w ścisłym kontakcie.
Niektórzy astrolodzy uważają, że Neptun czasami może być planetą dobroczynna. Osobiście nie radzę zbytnio ufać Neptunowi, wielkiemu iluzjoniście, nawet w przypadku, jeśli nie ma on negatywnych aspektów. To, co przyjmiemy za dobro może łatwo zmienić się w straty i rozczarowania.
Biruni uważał, że jeśli planety są silne pod względem swego statusu kosmicznego, to pomagają sobie wzajemnie w przyjaźni i nieprzyjaźni, ale jeśli są słabe, to działają w pojedynkę.
Szybkie i wolne planety
Planety pod względem ekliptyki swoich orbit poruszają się nierównomiernie, na pewnych odcinkach i prędkość jest duża, a na innych mniejsza. W związku z tym dzieli się je na wolne i szybkie.
Szybka planeta to ta, która w chwili urodzenia człowieka miała prędkość większą od średniej.
Wolna planeta to ta, która w momencie urodzenia człowieka miała prędkość mniejszą od średniej.
Szybka planeta przejawia się łatwiej i wyraziściej niż wolna. Jeśli u człowieka w horoskopie natalnym jest szybka planeta, on wcześnie nabiera doświadczeń w sferach z nią związanych, niż w przypadku wolnej planety. Trzeba też uwzględniać miejsce położenia planety, jako że znajdując się w znaku Zodiaku swego żywiołu ona także będzie przejawiać się wyraziściej niż, gdy leży w znaku żywiołu, który nie jest zgodny z jej właściwościami. I tak szybki Jowisz w Lwie lub Wadze będzie jeszcze szybszy, niż w Byku, zaś wolny Merkury będzie jeszcze wolniejszy w Raku niż w Wodniku czy Baranie.

 

 

 

 

"Żadne drzewo nie jest mocne ani odporne na burze, jeżeli często nie wstrząsają nim wichury, i właśnie pod nękającym naporem burzy nabiera siły i jeszcze mocniej korzeniami utwierdza się w ziemi. Słabe są drzewa, które wzrosły na słonecznych dolinach."

Seneka