Neptun

 

Astronomisches Symbol des Neptuns

 

 

Nie znoszę żadnego absolutu, z wyjątkiem tego jednego przypadku: mnie samego. Tak się zdarzyło, że jestem, więc iluzję mego istnienia czynię mym najwyższym sensem. Traf chciał - i ja tego nie zmienię.
Urodzony już jako rekonwalescent, nigdy nie wykurowany z choroby bycia, pozostaję nieuleczalnie w sobie i przez to właśnie jestem człowiekiem.
W czym się zanurzyć, w czym się roztopić - w naturze, w ludzkości, w Bogu? Tak czy inaczej, najpierw jesteśmy pogrążeni w sobie samych.

Emil Cioran

Neptun to planeta nazwana imieniem rzymskiego boga morza, odpowiednika greckiego posejdona. Jego symbolika związana jest z głębią równie tajemniczą jak głębiny mórz i oceanów, a mianowicie z głębią ludzkiej psychiki i najgłębszymi uczuciami i przeżyciami.

Świat, którym włada Neptun to chybotliwe i tajemnicze odbicie świata dostrzegalnego zmysłami w wodach ludzkiej psychiki. Dlatego symbolika Neptuna związana jest z rzeczami nie mającymi dobrze określonego kształtu, dalekimi od konkretu i nie dającymi się łatwo zdefiniować i pojąć. Jest to świat mitów, legend, duchowości, głębokich przeżyć, halucynacji, snów, mistycyzmu i magii.

Dominująca pozycja Neptuna w horoskopie zwykle świadczy o nieprzeciętnej osobowości, niezwykłych zdolnościach (także paranormalnych), wizjonerstwie i ekscentryczności.

Mitologia:

Neptun – w mitologii rzymskiej bóg wód, chmur i deszczu, odpowiednik greckiego Posejdona, boga morza. Atrybutem Neptuna był trójząb. Czczony wraz z bóstwem żeńskim zwanym Salacją lub Venilią (identyfikowanym z grecką Amfitrytą, w mitologii greckiej żoną Posejdona).

Był również opiekunem koni i wyścigów (Neptune Equester). Jego świątynie znajdowały się blisko wyścigów (Circus Maximus i Circus Flaminius) oraz na Polu Marsowym (świątynia wzniesiona przez Agryppę po zwycięstwie nad Sekstusem Pompejuszem). Święto Neptuna (Neptunalia) obchodzono w okresie największej suszy – 23 lipca.

Posejdon (gr. Ποσειδῶν Poseidōn, łac. Neptunus) – w mitologii greckiej bóg mórz, trzęsień ziemi, żeglarzy, rybaków.

Syn Kronosa i Rei, starszy brat Zeusa, Hadesa, Hery, Demeter i Hestii, mąż Amfitryty. Przedstawiany z trójzębem, (który był jego atrybutem) na rydwanie ciągniętym przez hippokampy, w towarzystwie trytonów, ichtiocentaurów. Był jednym z 12 bogów olimpijskich. Poświęcone mu zwierzęta to delfin i byk, a jego świętym drzewem była sosna. Jego rzymskim odpowiednikiem był Neptun.

Po narodzeniu został połknięty przez swego ojca Kronosa, bojącego się o utratę władzy. Uratował go wiele lat później młodszy brat Zeus, prosząc matkę aby podała ojcu środek na wymioty. Uwolniwszy się, Posejdon stanął do walki przeciwko władcy świata.

Po pokonaniu Kronosa Zeus, Posejdon i Hades, ciągnęli losy o to, który z nich będzie rządził niebem i otrzyma władzę zwierzchnią; który posiądzie morze, a który świat podziemny. Posejdon wylosował królestwo wód. Nie był jednak z tego zadowolony i uważał, że jako najstarszy powinien dysponować najwyższą władzą. Myślał nawet o obaleniu Zeusa, ale był na to o wiele za słaby. Kiedyś udało mu się związać brata, który jednak dzięki pomocy Tetydy i Briareusa prędko odzyskał wolność. Kiedy indziej za obelgi pod adresem Zeusa i próby wydarcia mu władzy został rażony piorunem i zesłany na ziemię do pracy u trojańskiego władcy Laomedona. Władca nie chciał mu potem zapłacić, więc Posejdon zesłał na miasto smoka.

Siedziba Posejdona znajdowała się na środku morza wewnętrznego (Morze Śródziemne). Bóg miał tam wspaniały pałac otoczony przez nereidy, delfiny i inne dziwne stworzenia morskie. W Mitologii Jana Parandowskiego jest on opisany jako błękitny z dachem zbudowanym z muszli, które w czasie tego oto naszego odpływu ukazują swe perły. Okna są z bursztynu, a ze ścian wyrastają kwiaty. Otacza go sad pełen drzew rodzących znakomite owoce, a także alg, korali, gąbek i rozmaitych innych stworzeń. Posejdon posiadał też rydwan, do którego zaprzęgał hippokampy.

Posejdon wybrał sobie na żonę piękną jasnowłosą Amfitrytę, będącą jedną z okeanid. Początkowo córka Okeanosa nie chciała się zgodzić, ale przysłany przez Posejdona sprytny delfin namówił ją do ślubu. I tak właśnie królową wód została Amfitryta.(Wikipedia)

                                                  Przyklady

Neptun w X domu
Neptun w X domu najczęściej przejawia się jako planeta złoczynna. Tylko w wyjątkowych wypadkach, kiedy jest „krystalicznie czysty”, można spodziewać się po nim czegoś dobrego i to głównie w takich sferach, jak nauka, sztuka i okultyzm: astrologia, magia, alchemia, metafizyka i temu podobne. Sprzyja też tym, którzy za cel swego życia wybrali służenie społeczeństwu, państwu, narodowi lub całej ludzkości. Idealnym przykładem tego była księżna Diana. Osoby te mogą zdobyć sławę, uznanie, popularność, ale wszystko to może być rezultatem jedynie ich ciężkiej pracy. Często otrzymują tajną pomoc od przyjaciół, dobroczyńców, kolegów, a nawet osób sprawujących władzę. Co prawda w niektórych przypadkach ich życiowe cele, pojawiające się pod wpływem najwyższego idealizmu, mają wyjątkowo utopijne podstawy i są otoczone mglistą, mroczną poświatą, przede wszystkim z powodu wybujałej fantazji i wyobraźni, pomyłek lub niezdolności do ich realizacji.
Neptun w tym domu daje podwyższoną wrażliwość, emocjonalność, podatność na odczucia i nastroje, ale także określonego rodzaju paranormalne i sensytywne zdolności, które mogą realizować się pozytywnie, ale pod warunkiem, że Neptun nie jest uszkodzony. W innym wypadku on szkodzi racjonalnemu myśleniu i logice.
Mimo tego, co napisałem powyżej, należy dodać, że u większości osób ta pozycja Neptuna pozostaje zdecydowanie problematyczna, jako że osób, które mogłyby odbierać subtelne kosmiczne wibracje tej planety bez szkody dla siebie, jest bardzo mało. Na Ziemi żyje bardzo mało jednostek, które mają wyjątkowo subtelne i zdolne do odbioru dusze, które pracują a kosmicznych falach o specyficznym charakterze. Pozostałe osoby, o niskim i średnim poziomie duchowości wibracje te odbierają słabo, niepewnie, niejasno i najczęściej w sposób zafałszowany, dlatego ich cele są rozmyte i giną w chaosie, plątaninie i zamieszaniu prowadząc do nieporozumień, rozczarowań, niezdecydowania, a co za tym idzie niosą więcej szkody niż pożytku.

Wibracje Neptuna znajdują oddźwięk w ludzkiej duszy, a jego rezultatem mogą być iluzje, oszustwa, a nawet halucynacje, zaś w rezultacie pojawia się zdecydowanie zafałszowany obraz prawdy. Wpływ Neptuna przejawia się wtedy w osłabieniu tego wszystkiego, co trzeźwe, rozumne i logiczne.
Według mnie wszystko, co dotyczy Neptuna, jego położenia w znakach i domach, a szczególnie jego aspekty z innymi planetami i elementami horoskopu wymaga bardzo ostrożnego i uważnego podejścia, gdyż właśnie tego wymaga jego prawidłowa interpretacja, jak też i horoskopu w całości. Wpływ Neptuna w ogóle, a w danym domu w szczególności ma bardzo duży zakres. Znajdując się w tym domu planeta ta może wskazywać zarówno na pospolitego chuligana czy drobnego oszusta, jak i na globalnego przestępcę i awanturnika na skalę światową. Ten wpływ dotyczy zarówno mistyka, maga, alchemika, metafizyka, okultysty czy astrologa, jak i bajkopisarza, twórcy fantasy czy znanego naukowca bądź wynalazcy. Co więcej, pod tym wpływem znajdują się i niewinni utopijni idealiści, i smutni melancholicy i marzyciele, a także filozofowie wyznający swoje, nie całkiem jasne lub zbyt abstrakcyjne ideały, dalekie od realiów życia. Tutaj abstrakcje zdecydowanie przeważają nad konkretami.
Ludzie z taką pozycją Neptuna z reguły zdecydowanie wyróżniają się ze swego otoczenia nie tylko wyjątkową psychiką, ale także bogatą fantazją i zbyt wybujałą wyobraźnią. Cechuje ich umiejętność przekonywania i autosugestii, skłonność do samooszukiwania się, co przeszkadza im w prawidłowej orientacji w realnym świecie. Szczególnie podatne na to są profesjonalne medium, spirytyści i okultyści.

W przypadku uszkodzenia – brak zdecydowania, wątpliwości w stosunku do samego siebie, zakulisowa walka, intrygi, skandale, oszustwa w pracy, zła reputacja, brak zasad, nadmierna fascynacja okultyzmem, wątpliwości, lęki.
Najgorszy wpływ obserwuje się w tym przypadku, kiedy Neptun tworzy aplikacyjną koniunkcję z MC bądź negatywny aspekt z AS, dominantem urodzenia, Słońcem, Księżycem, Merkurym lub Saturnem, jako że w tym przypadku możliwe są poważne zaburzenia psychiczne, które mogą przekształcić się w choroby lub doprowadzić do działań przestępczych.
Dobre aspekty z Księżycem i Merkurym rodzi geniuszy.

Koniunkcja Neptuna
Z MC – w przypadku większości osób jest czynnikiem zaburzeń, naruszeń, błędów, chaosu, plątaniny, niejasności i zamętu, otoczonych mgłą niejasności celów i przynosi brak pewności, niewiarygodność i lęk o jutro.
Ze Słońcem – specjalne zdolności, niezdecydowanie, okresowe spadki sił; pozycja ta może być korzystna, jeśli człowiek za cel swego życia wybrał służbę innym, wtedy pojawia się możliwość zrobienia kariery.
Z Księżycem – siła duchowa, wysokie zdolności umysłowe i zdolności paranormalne wykorzystywane zawodowo lub do zrobienia kariery, udane małżeństwo, tajna pomoc przyjaciół.
Z Merkurym – pojętność, silna intuicja, bogata fantazja, żywa wyobraźnia, idealizm, marzycielskość, zainteresowanie mistyką, magią, parapsychologią, tajemnicami przyrody i Wszechświata, zdolności dyplomatyczne, spryt, chytrość.
Z Wenus – zdolności artystyczne, interesujący image, twórcze olśnienia, kreatywny zawód, często związany ze sztuką lub morzem; popularność, sława, nagrody, możliwość osiągnięcia wysokiej pozycji społecznej i dóbr materialnych, tajna pomoc przyjaciół lub wysoko postawionych osób.
Z Marsem – ambicje, władczość, interesowność, wojowniczy dynamizm, awantury, konflikty, chaos, groźba zostania ofiarą szantażu, intryg, oszczerstw; okresy wzlotów i upadków w karierze, zawody związane z wojskowością, kryminalistyką, naukami okultystycznymi, medycyną, szczególnie chirurgią, psychoterapią, uzdrawianiem, ziołolecznictwem.
Z Jowiszem – sława, bogactwo, niezwykłe zdolności paranormalne lub bioenergoterapeutyczne, zajmowanie się okultyzmem, medycyną, uzdrawianiem, chemią, sukcesy w sferze sztuki.

Z Saturnem – z jednej strony egocentryzm, z drugiej talenty, powaga, rzetelność; walka między idealistycznymi a materialistycznymi dążeniami.
Z Uranem – skłonność do ekstremizmu, chaos wewnętrzny, niejasność celów; długi okres życia pod wpływem fałszywych wyobrażeń.
Z Plutonem – agresja, skłonność do ekstremizmu i akcji przemocy lub fanatyzm.

Korzystna konfiguracja Neptuna
Ze Słońcem – działalność duchowa, nauki okultystyczne, astrologia, magia, talenty artystyczne, interesujący image, siła przekonywania to cechy, które służą jako oparcie w krytycznych sytuacjach.
Z Księżycem – umiejętność obserwowania, zdolności artystyczne, talenty w dziedzinach typowych dla Księżyca, możliwość realizacji pomysłów i marzeń; sukcesy w sferach, w których można wykorzystać paranormalne lub bioenergoterapeutyczne zdolności, czyli w medycynie niekonwencjonalnej, uzdrawianiu itp., związki z zagranicą i obcokrajowcami.
Z Merkurym – błyskotliwy umysł, bujna, żywa wyobraźnia, głęboka przenikliwość, bogata fantazja; sukcesy przynosi wiedza okultystyczna.
Z Wenus – sukcesy w sferze sztuki, w świecie mody; zawód projektanta i inne właściwe wenusjańskiej specyfice.
Z Marsem – siła psychiczna, talent organizatorski, umiejętność przewodzenia; sprawy wojskowe, kryminalistyka; zajmowanie się duchowość, pracą umysłową, wiedzą okultystyczną; związki z zagranicą i obcokrajowcami, działalność polityczna, służba dyplomatyczna.
Z Jowiszem – sława, honory, tytuły, nagrody, popularność, uznanie; służba państwowa, dziedziny prawnicze, farmaceutyka, chemia, nauki okultystyczne, medycyna ludowa, uzdrawianie, parapsychologia, telepatia, seanse spirytystyczne, mediumizm i zawody związane ze sztuką.
Z Saturnem – silna intuicja, dar przewidywania przyszłości; służba państwowa, działalność polityczna, nauki okultystyczne: astrologia, magia, alchemia, metafizyka oraz zawody właściwe saturnicznej specyfice.

Z Uranem – intuicja, przenikliwość, błyskotliwy umysł, pomysłowość, dalekowzroczność, paranormalne lub bioenergoterapeutyczne zdolności, nauki okultystyczne; wynalazki, odkrycia, działalność racjonalizatorska; medycyna niekonwencjonalna i uzdrawianie; świat sztuki.
Z Plutonem – talent oratorski, krasomówstwo, dar przekonywania, interesujący i przekonujący image; sukcesy przynosi wojskowość, kryminalistyka, wystąpienia przed publicznością i masami ludowymi.

Postacie historyczne z Neptunem w X domu
Piotr I, kardynał Richelieu, Napoleon I, Napoleon III, Ludwik Filip, Machiavelli, Otto von Habsburg, Walt Disney, Pablo Picasso, Ernest Hemingway, Karol Marks, Ernest Kraft, Luis de Wohl, księżna Diana

Neptun w XI domu
Neptun w XI domu wywiera silny wpływ poprzez przyjaciół, znajomych, kolegów, szefów i wysoko postawione osoby oraz dobroczyńców. Ta lokalna determinacja tej planety wymaga trzeźwego i mądrego podejścia do wyboru przyjaciół, znajomych, kolegów i partnerów tak w przyjaźni, jak i miłości, gdyż wiele w życiu może zależeć właśnie od nich. Tutaj potrzebna jest wyjątkowa ostrożność i oględność, gdyż wszelkie imprezy w towarzystwie podejrzanych osób może mieć nieprzewidywalne skutki, które mogą przynieść cierpienia na wiele lat, a nawet do końca życia.
Słaby status kosmiczny Neptuna i jego negatywne aspekty ostrzegają przed fałszywymi przyjaciółmi, nieuczciwymi opiekunami, interesownymi sponsorami, podstępnymi wysoko postawionymi urzędnikami. Taki Neptun wskazuje także na możliwość dezinformacji z ich strony, co może skutkować nie tylko nieprzyjemnościami, zmartwieniami czy rozczarowaniami, ale i dużymi materialnymi i moralnymi stratami.
Ludzie z takim Neptunem z reguły moją silną skłonność di wszystkiego, co oryginalne, niezwykłe, niebanalne, tajemnicze i sekretne, do tajemnic przyrody i Wszechświata, tajnych ugrupowań i organizacji, do tajnej i sekretnej działalności. Z jednej strony wybierają takie dziedziny jak matematyka, fizyka, astronomia, technika, elektronika, cybernetyka, bionika, genetyka, psychoterapia, mechanika, inżynieria lotnicza i kosmiczna, a z drugiej – nauki okultystyczne, astrologia, magia, uzdrawianie, znachorstwo, szamanizm. Nie małą rolę odgrywa upodobanie do psychologii i socjologii oraz działalności społecznej, ale jeszcze silniejszy wpływ ma miłość do sztuki. Sukcesy możliwe są także na arenie politycznej, gdzie głoszone są idee braterstwa, równości i sprawiedliwości. Ludzie ci mogą walczyć o wolność i niezależność małych narodów lub słabych i pokrzywdzonych warstw społecznych

Neptun w XII domu
Ta lokalna determinacja jest jedną z najlepszych w przypadku Neptuna, jako że w tym domu planeta ta dominuje. Swoim podopiecznym daje tu zdolności paranormalne: jasnowidzenie, zdolności mediumiczne lub telepatyczne, umiejętność wróżenia, przewidywania i prognozowania przyszłości. Ludzie z takim Neptunem mają mocno rozwiniętą intuicję, wrodzoną dalekowzroczność, zaś procesy zachodzące w ich podświadomości prawie zawsze dają im dobre podpowiedzi. Osoby te zazwyczaj mają wyjątkowo silny potencjał psychiczny i posiadają dostateczną siłę, żeby oddziaływać na wszystko, co żywa, a nawet i nieożywione, na ludzi, zwierzęta i przedmioty. Z reguły unikają kontaktów, to pustelnicy, eremici, prorocy. Swoje otoczenie i relacje z ludźmi budują zgodnie z własnymi życzeniami i pragnieniami.
Jeśli Neptun ma dobrą pozycję w znaku Zodiaku i korzystną konfigurację z innymi planetami i elementami horoskopu, to obdarza swoich podopiecznych dobrymi zarobkami za niezbyt trudną prace. Osoby z takim Neptunem prawie zawsze utrzymują dobre stosunki ze współpracownikami, podwładnymi, kierownictwem, wyżej postawionymi osobami, jak też z instytucjami i organizacjami państwowymi i prywatnymi. Zyski może przynieść nauka i praca badawcza, wysiłek intelektualny i artystyczny, działalność pedagogiczna lub handlowa, świat sztuki, okultyzmu, medycyna, szczególnie niekonwencjonalna, uzdrawianie, ziołolecznictwo. Sukcesy mogą także przynieść tajne sprawy, działalność sekretna, dalekie podróże i delegacje służbowe, długotrwałe wyjazdy, szczególnie drogą morską oraz praca na okrętach dalekomorskich. Duże zainteresowanie u ludzi z taką pozycją Neptuna budzi historia, archeologia, mitologia, folklor, kultura narodów starożytnych, antyczne traktaty filozoficzne i kulty pogańskie. Wszystko to sprzyja osiągnięciu dość wysokiej pozycji społecznej i stabilnej sytuacji materialnej.
Możliwa jest tutaj także działalność społeczna, w której zakres wchodzi miłosierdzie i działalność dobroczynna ukierunkowana na pomoc biednym, chorym i innym cierpiącym ludziom.

Wpływ Neptuna w retrogradacji
Zakłada się, że retrogradujący Neptun zwiększa podświadome siły jednostki, wzmacnia jej paranormalne i bioenergoterapeutyczne zdolności – jasnowidzenie, umiejętność przewidywania, prognozowana i określania przyszłości, uwalnia od wszelkiego rodzaju wyznaniowych dogmatów, uprzedzeń i przesądów i sprzyja poważnej samoanalizie i samokrytyce. Taki Neptun sprzyja pogrążaniu się w świecie wspomnień, w ten raju, którego nie mogą zniszczyć ni ludzie, ni okoliczności, w którym jest tylko Bóg. Ta planeta w ruchu wstecznym pomaga wsłuchiwać się w swoje odczucia, w swój głos wewnętrzny, w sumienie i zmieniać swoje przekonania, a nawet światopogląd, a także dostrzec w nowym świetle rzeczy, ludzi i wydarzenia.
Wielu astrologów uważa, że retrogradujący Neptun jest planetą zapomnienia i wybaczenia, planetą, która pomaga odkupić, a przynajmniej złagodzić karmę, co prawda pod warunkiem, że jednostka całe swoje świadome życie będzie służyć innym, pomagać im dobrymi uczynkami, wykorzystując do tego swoją wiedzę wypływającą z poprzednich wcieleń i zdobytą w obecnym życiu. Mogą w tym pomóc umiejętności okultystyczne, praktyczne zastosowanie astrologii i magii, a także medycyna wschodnia i niekonwencjonalna, uzdrawianie, znachorstwo, szamanizm i wiele innych ezoterycznych dziedzin wiedzy.
W przypadku mocno uszkodzonego Neptuna jednostka traci zdolność do realnej oceny sytuacji, grozi jej alkoholizm, narkomania, chorobliwa seksualność, nierozumny mistycyzm.

 

 

 

Rozpadające się iluzje boleśnie ranią.

Anthony de Mello

 

 

 


Retrogradujący Neptun w Baranie
Daje wojenną ideologię, władczość, agresję, zmusza do odcięcia się od iluzji i halucynacji, do rozstania się z samooszukiwaniem się i oszukiwaniem innych. Tutaj karma wymaga trzeźwej i beznamiętnej analizy wszelkich przeciwstawieństw i zmusza do opowiedzenia się po jednej stronie na podstawie własnych przekonań. W jednym przypadku może dojść do odpracowania karmy albo przynajmniej jej złagodzenia, w innym odwrotnie, jej pogorszenie i wzmocnienie.

Retrogradujący Neptun w Byku
Wzmacnia neptuniczny „węch” i powodzenie właściwe znakowi Byka. Karma wymaga tu rozumienia prawdziwej wartości dóbr duchowych i materialnych i żąda dojścia do wniosku, że pieniądze szczęścia nie dają. W tym wypadku co prawda mogą pomoc w złagodzeniu karmy, jeśli będą środkiem służącym jako wsparcie tych, którzy mają mało, chorym i potrzebującym.

Retrogradujący Neptun w Bliźniętach
Tutaj dany jest i zręczny umysł, i sprawne ręce, które są niezbędne zarówno intelektualiście, jak i kieszonkowcowi. Ta pozycja przynosi sukcesy w sferze muzyki i kontaktów międzyludzkich. Często przynosi powodzenie w interesach i transakcjach. Karma zostaje złagodzona, jeśli działalność jednostki przynosi radość innym, a człowiek poświęca swoje życie szlachetnym celom.
Neptun Donnerbrunnen 02

Fontanna Donnerbrunnen Wien-via Wikipedia Commons

 

 

 

Ludzie tacy jak my, wierzący w fizykę, wiedzą, że różnica między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością jest tylko uparcie obecną iluzją.

Albert Einstein