Merkury

 

Astronomiczny symbol Merkurego

 

 

 


Dlacze­go wciąż nie przeczu­wamy, że będą słowa, których nie zdążymy so­bie powiedzieć?  M. Kaszewiccz.

 

Monument a Miquel Biada 2

Monument M.Biada-Hermes-via Wikiedmia Commons.

Merkury – najmniejsza i najbliższa Słońcu planeta Układu Słonecznego. Jako planeta wewnętrzna znajduje się dla ziemskiego obserwatora zawsze bardzo blisko Słońca, dlatego jest trudna do obserwacji. Mimo to należy do planet widocznych gołym okiem i była znana już w starożytności. Merkurego dojrzeć można jedynie tuż przed wschodem lub tuż po zachodzie Słońca.

Ukształtowaniem powierzchni Merkurego przypomina Księżyc: są na nim liczne kratery uderzeniowe i praktycznie pozbawiony jest atmosfery. Temperatura powierzchni waha się od −183 °C do 427 °C. W przeciwieństwie do Księżyca, planeta ma jednak duże żelazne jądro, generujące pole magnetyczne o natężeniu stukrotnie mniejszym od natężenia ziemskiego pola magnetycznego. Wielkość jądra powoduje, że Merkury ma jedną z największych gęstości spośród planet Układu Słonecznego (nieznacznie większą ma Ziemia)

Mitologia:

Merkury (łac. Mercurius) – rzymski bóg handlu, zysku i kupiectwa; także złodziei i celników, posłaniec bogów. Jego imię pochodzi prawdopodobnie od łacińskiego merx, lub też mercator, co oznacza "kupiec". Za jego odpowiednika w mitologii greckiej można uznać Hermesa, zaś w panteonie etruskim – Turmsa.

Świątynia Merkurego w Circus Maximus, pomiędzy wzgórzami Awentyn i Palatyn została wzniesiona w 495 roku p.n.e. Miejsce nadawało się dobrze jako miejsce kultu boga handlu i szybkości, jako że znajdował się tam jeden z głównych ośrodków handlu, a także tory wyścigowe. Usytuowanie świątyni pomiędzy plebejuszowską twierdzą na Awentynie a patrycjuszowskim centrum na Palatynie, podkreślało również rolę mediatora przypisywaną często Merkuremu.

15 maja obchodzono Merkuralia; kupcy skrapiali sobie głowy wodą ze świętego źródła Merkurego położonego w pobliżu Porta Capena.

Merkury stał się bardzo popularny wśród narodów podbitych przez Imperium Rzymskie. W rzymskim synkretyzmie był przyrównywany do celtyckiego boga Lugusa i germańskiego bóstwa Wotana.

W sztuce klasycznej łatwo rozpoznawalny dzięki charakterystycznej czapce petasos (często z dołączonymi małymi skrzydełkami) oraz lasce (kaduceusz).(Wikipedia)

 

 

 

 

Katarzyna Grochola

Pamiętasz?

Ja­kie to piękne słowo, pod wa­run­kiem, że ma się je do ko­go powiedzieć. 

Charakterystyka kosmiczna( w/g Wronski)
Planeta: ani męska, ani żeńska, zależna od planety, z która jest połączona podstawowym aspektem. Dzienna, jeśli widać ją rano, a nocna, jeśli obserwuje się ją wieczorem.
Domicyl: Panna, a w przypadku retrogradacji ­– Bliźnięta.
Egzaltacja: Bliźnięta, a w przypadku retrogradacji – Panna.
Excil: Ryby. W przypadku retrogradacji – Strzelec.
Fall: Strzelec. W przypadku retrogradacji – Ryby.
Zasady astrologiczne: zimno i suchość.
Żywioł (element) astrologiczny: powietrze.

Starożytni opisywali istotę Merkurego w następujący sposób: „Jeśli przy pomocy mądrości, wyzbyłeś się namiętności i błędów, to promień boskiego światła płynący z okultystycznej światłości rozproszy mrok, w którym się znajdujesz. Dzięki temu poznasz tajemnice prawdziwej wiedzy, albowiem będzie ci dany klucz do nich i pokazana droga do doskonałości poprzez mądrość”.
Merkury w horoskopie jest jednym z ważniejszych czynników, zaraz po Słońcu, Księżycu, ascendencie i MC. To „dusza” Słońca, najbliższy jego towarzysz. Planeta ta pełny obrót wykonuje w ciągu około 88 dni. Bywa widoczny przed samym wschodem Słońca lub zaraz po jego zachodzie. Większość ludzi przez całe swoje życie nie widzi go ani razu. Nauka także wie o nim niezbyt wiele głównie z powodu jego niewielkiej odległości od Słońca. Kosmobiologia naszych czasów ma dość dokładne informacje o Merkurym, ale zbierane głównie z punktu widzenia astrologii, czyli dotyczące jego wpływu na organizm i psychikę człowieka, na jego życie i los. W horoskopie planeta ta zawsze znajduje się blisko Słońca i nie oddala się od niego na więcej niż 28°. Zarówno Słońce, jak i Merkury przechodzą przez jeden znak Zodiaku w ciągu około 30 dni.

Świat merkuriański to świat intelektu, rozsądku, myślenia, rozumienia, mowy, pracy twórczej. Cechuje go żądza wiedzy, zdolności językowe, talent krasomówcy i umiejętność jasnego wyrażania swoich myśli. W horoskopie Merkury pokazuje siłę rozumu, błyskotliwość, przenikliwość, umiejętność obserwowania, pokazuje poziom zdolności oratorskich i sposób wysławiania się, a także umiejętności wynalazcze i racjonalizatorskie. Odpowiada również za fantazję, wyobraźnię i pamięć.
W związku z tym Merkury wskazuje na poziom intelektu człowieka, zdolności percepcyjne, pamięć, różnicowanie, rozumienie i myślenie. W ogóle wskaźnikami dotyczącymi umysłu są I, III, V, IX i XI dom horoskopu, a z planet oprócz Merkurego – Księżyc, Jowisz i Saturn. Natomiast konfiguracja Merkurego leżącego w tych domach z wyżej wymienionymi planetami ma najważniejsze znaczenie i pokazuje podstawowe kierunki działalności człowieka.

Kolejne „zadanie” Merkurego to pośrednictwo. Planeta ta odpowiada za powiązania, kontakty, związki, połączenia, umowy, kontrakty, działania w interesach, transakcje, handel. W metafizyce jest symbolem pośrednika pomiędzy duchem a materią.
Merkury jest związany także z ruchem, przemieszczaniem się, zmianami i przekształceniami. Przynosi w Zycie jednostki zmiany i transformacje, a także rozbudza upodobanie do przemieszczania się i podróży. Dzięki Merkuremu następuje zdobywanie, analiza i przyswajanie informacji. Za zdolność rozumienia winniśmy wdzięczność Merkuremu. To on obdarowuje takimi cechami, jak ciekawość, chęć zdobywania wiedzy, żywość i błyskotliwość umysłu, różnorodne zainteresowania, duchowa rzutkość, zręczność i zwinność rąk. Merkuremu przypisuje się cechy rtęci i uważa się go za najbardziej zmienną planetę ze wszystkich.

Umiejscowienie Merkurego w znaku Zodiaku pokazuje potencjał intelektualny, zdolności umysłowe, zainteresowania i talenty. Lokalna determinacja w domu horoskopu wskazuje na sferę ich zastosowania. I tak, w domach kątowych, szczególnie w I i w X, Merkury daje swoim podopiecznym siłę do ukierunkowanej i owocnej pracy umysłowej do końca życia i „wieczną młodość”.
Pod silnym wpływem Merkurego znajdują się ludzie, którzy poprzez swoja działalność związani są z nauką, techniką, handlem, biznesem, podróżami i wyjazdami. Z reguły są oni obdarzeni zdolnościami wynalazczymi i racjonalizatorskimi. W ogóle Merkury odnosi się do wszystkich powszechnych i zwykłych profesji, a także do zajęć wymagających uzdolnień intelektualnych, zręczności i ruchliwości, na przykład sfera usług, to czysto merkuriański rodzaj działalności

Oczywiście duże znaczenie ma tu także znak Zodiaku, w którym ulokował się Merkury. I tak, w znaku Barana daje bojownika o idee, doskonałego mówcę, matematyka; w Byku – logika i praktyka; w Bliźniętach – uczonego lub dyplomatę; w Raku – „ani grzyby, ani ryby”; w Lwie – oratora; w Pannie – chłodny intelekt; w Wadze – uczonego lub społecznika; w Skorpionie – uczonego, mistyka, krytyka; w Strzelcu – filozofa, teologa, duchownego, członka sekty; w Koziorożcu – polityka, dyplomatę, matematyka, krytyka; w Wodniku –idealistę, utopistę, reformatora; w Rybach – okultystę, astrologa, maga.
Merkury w znakach Bliźniąt, Panny lub Wagi skłania jednostkę do pracy w administracji państwowej, działalności społecznej, naukowej bądź pedagogicznej.

W konfiguracji z Księżycem, Uranem, Neptunem, a szczególnie z Saturnem daje skłonność do działalności naukowej lub pedagogicznej. Z Uranem dodatkowo wskazuje na talent do wynalazków i odkryć technicznych, a także do astrologii i magii, z Neptunem zaś daje paranormalne lub bioenergetyczne zdolności, talenty literackie i fascynację światem sztuki.
Umiejscowienie Merkurego w pobliżu AS z reguły daje ekspansję w sferze duchowości i głęboką wiedzę w wybranej dziedzinie.
Osoby wyjątkowo uzdolnione, utalentowane lub genialne zazwyczaj mają Merkurego w silnej konfiguracji z Księżycem, Uranem lub Neptunem.

Niekorzystne umiejscowienie i negatywne aspekty Merkurego dają nienaturalność, zakłamanie, fałszywość, samooszukiwanie się, skłonność do oszukiwania innych, nieostrożność, nieoględność, pomyłki, błędy, niezręczność, bezradność, nerwowość. Ludzie z takim Merkurym są chytrzy i sprytni, skłonni do pochlebstw, kłamstw, matactw, a nawet podstępności. Mogą być zachłanni, skrajnie krytyczni, obłudni, żądni sensacji. Ich duchowość grzęźnie w materializmie, a w związku z tym są zdolni całkiem świadomie wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności do wzbogacenia się za wszelką cenę i zdobycia wysokiej pozycji społecznej.
Merkury tylko osłabiony lub uszkodzony niezbyt mocno daje samowolę, upór, krnąbrność, sprzeczności wewnętrzne, skłonność do protestowania z założenia, upodobanie do nieciekawych kontaktów i związków, plotek, intryg, kłamstw i oszustów. W tym układzie planeta ta czyni ludzi impertynentami, wścibskimi, natrętnymi i gadatliwymi. Przynosi także niepokój i nerwowość, a co za tym idzie nadmierne napięcie i przemęczenie.

Konfiguracja
Z AS lub MC –
wskazuje na mądrość życiową, realne poglądy i praktycyzm we wszystkich sferach życia.
Ze Słońcem
– płomienny i przekonujący sposób mówienia, wyrazisty image, dar przekonywania; koniunkcja ze Słońcem daje intelekt przystosowany różnorodnej, twórczej realizacji (za wyjątkiem pozycji na Via Combusta).
Z Księżycem – bogata i niezmordowana wyobraźnia, żywa i wyrazista wyobraźnia, doskonała pamięć, skłonność do badania tego, co tajemnicze i nieznane, zainteresowania okultystyczne.
Z Wenus – artystyczna, twórcza natura, często droga artysty – malarza, muzyka, historyka sztuki; handel dziełami sztuki; w przypadku negatywnych aspektów możliwe stręczycielstwo, życie utrzymanki lub prostytutki.
Z Marsem – żywość, dziarskość, przenikliwość, wojowniczy duch; sukcesy na polu wojskowości, w kryminalistyce, zawodach prawniczych lub medycznych, szczególnie w chirurgii; w przypadku negatywnych aspektów zamiast wybitnego chirurga pojawi się kat lub morderca.
Z Jowiszem – podwyższona intuicja, logika, zdolność rozumienia, życiowa mądrość; praca w administracji państwowej, służbie bezpieczeństwa, pedagogice, w sferze badań i poszukiwań naukowych.
Z Saturnem – filozoficzny typ umysłu, zdrowy rozsądek, logiczne myślenie, skłonność do zajęć naukowych, pedagogiki; praca w administracji państwowej lub działalność społeczna.
Z Uranem – niezwykła intuicja, oryginalność, duch wynalazczy; natchnienie, żądza wiedzy, siła sugestii i dar przekonywania.
Z Neptunem – subtelność uczuć, myślenie intuicyjne, skłonność do okultystycznych i tajemnych nauk.
Z Plutonem – ciekawość, przenikliwość, pomysłowość, błyskotliwość, krytyczność, skłonność do działalności badawczej.

 

 

 

 

Wiesław Myśliwski

Może słowa pot­rze­bują ciepła, gdy się rodzą od nowa?