Księżyc

 

 

A35_150.gif

 

 

 

Uczucia są częścią świata, którego nie znam, świata, w którym nie istnieje ani czas, ani przestrzeń, ani granice.

Paulo Coelho

 


Albert Aublet - Selene

Selene, A.Aublet-via Wikimedia Commons.


Księżyc (łac. Luna, gr. Σελήνη Selḗnē w dawnej polszczyźnie oraz niekiedy we współczesnych utworach literackich Miesiąc) – jedyny naturalny satelita Ziemi (nie licząc tzw. księżyców Kordylewskiego, które są obiektami pyłowymi i przez niektórych badaczy uważane za obiekty przejściowe). Jest piątym co do wielkości księżycem w Układzie Słonecznym. Przeciętna odległość od środka Ziemi do środka Księżyca to 384 403 km, co stanowi mniej więcej trzydziestokrotność średnicy ziemskiej. Średnica Księżyca wynosi 3474 km nieco więcej niż 1/4 średnicy Ziemi. Oznacza to, że objętość Księżyca wynosi około 1/50 objętości kuli ziemskiej. Przyspieszenie grawitacyjne na jego powierzchni jest blisko 6 razy słabsze niż na Ziemi. Księżyc wykonuje pełny obieg wokół Ziemi w ciągu 27,3 dnia (tzw. miesiąc syderyczny), a okresowe zmiany w geometrii układu Ziemia-Księżyc-Słońce powodują występowanie powtarzających się w cyklu 29,5-dniowym (tzw. miesiąc synodyczny) faz Księżyca.

Księżyc to jedyne ciało niebieskie, do którego podróżowali i na którym wylądowali ludzie. Do tej pory na księżycowym globie stanęło 12 osó.

Mitologia:

Luna (łac. Luna ‘Księżyc’, gr. Σελήνη Selḗnē ‘Księżyc’) – w mitologii rzymskiej bogini Księżyca; utożsamiana z grecką Selene.

Pierwotnie była bóstwem sabińskim. Sprowadzenie jej kultu do Rzymu (równocześnie z kultem Sola) przypisywano Tytusowi Tacjuszowi. Wcześnie utożsamiano ją z italską i rzymską Dianą.

W sztuce starożytnego Rzymu najczęściej przedstawiano ją na wzór greckiej Selene, to jest w świetlistej szacie, z półksiężycem, na rydwanie zaprzężonym w dwa konie.

W starożytnym Rzymie wzniesiono dla niej kilka świątyń, z których najbardziej doniosła znajdowała się na Awentynie. W jej sanktuarium na Palatynie (gdzie czczono ją pod przydomkiem Noctiluca ‘Świecąca Nocą’) każdego wieczoru zapalano światło ku jej czci.

Od słowa Luna pochodzą niektóre nazwy dotyczące Księżyca (naturalnego satelity Ziemi), np.: lunochemia, lunacja, lunarny, a także łacińska nazwa rodzaju roślin z rodziny kapustowatych – Lunaria (miesiącznica).(Wikipedia)

 

 

 

Nagle ogarnęło mnie przykre uczucie, że nigdzie naprawdę nie należę...

Marlen Haushofer

Księżyc jest symbolem duszy i podświadomości, przekaźnikiem uczuć i wrażeń. To on kieruje sposobem reagowania człowieka na świat, dlatego są mu właściwe takie cechy, jak wrażliwość, podatność na odczucia, percepcyjność. Choć sam w sobie Księżyc nie emanuje promieniowania i nie tworzy, lecz zbiera i odbija, to jednak odpowiada za życie fizyczne, dlatego zarówno uczy, jak i chroni. Światło to symbolizuje ogólnie kobiety, ale w pierwszej kolejności wskazuje na matkę, która wprowadza dziecko w świat, zaczepia mu podstawowe reguły społeczeństwa, w którym będzie musiało żyć. Księżyc uosabia także wrodzone odruchy, podświadome reakcje i nawyki człowieka wypracowane w dzieciństwie. Pokazuje także typ reakcji i zachowania człowieka oraz odpowiada za zmianę jego nastrojów. Od niego zależy potencjał intuicji danej osoby i jego ewentualne paranormalne i sensytywne zdolności. To właśnie Księżyc określa charakter codziennych wydarzeń w życiu człowieka, w znacznym stopniu odpowiada za jego stan fizyczny, a w połączeniu ze Słońcem kieruje także ogólnym stanem zdrowia. Światło to kieruje żeńską siłą u kobiet i uczuciami u mężczyzn. Odpowiada także za przyswajanie czegoś, dlatego bywa kojarzony z układem trawiennym, a przede wszystkim z żołądkiem i płynami organizmu.
Ludzie z przeważającym wpływem silnego Księżyca odczuwają szybkie zmiany nastrojów. Ich emocje i przeżycia psychiczne przeważają nad wolą i rozumem. Księżycowy typ szuka pomocy i ochrony u osób duchowo silniejszych od siebie, ale dla zrównoważenia tej wewnętrznej słabości, odkrywa przed swoimi opiekunami wszystkie tajniki podświadomości aż do najgłębszych warstw, pozwala im wejść w świat marzeń, wzbogaca wyobraźnię, ożywia fantazję, zwiększa możliwości intuicji, daje dar przewidywania i przeczuwania przyszłości.
W horoskopie za najważniejsze planety uważa się Słońce i Księżyc. Od ich statusu kosmicznego i pozycji zależy nie tylko temperament i charakter jednostki, ale i jej siła woli, potencjał aktywności, mentalność, witalność, stan zdrowia, życie i los, zarówno ogólnie, jak i w szczegółach.
Ludzie ze słabym i porażonym Księżycem bywają słabi moralnie i fizycznie, zawsze są niezadowoleni ze swego życia i to nieważne czy jest ono dobre, czy złe. Często najchętniej płyną z prądem albo z powodu słabości fizycznej, albo psychicznej. Wiecznie narzekają i starają się unikać pracy fizycznej, żyć bezpiecznie, ich nie denerwuje bieda i ubogi styl życia.
Księżyc jest zmienny ze swej natury i sam w sobie nie jest ani dobry, ani zły. Jego wpływy zależą od tego, w jakim znaku Zodiaku i domu horoskopu jest umiejscowiony, a także od jego konfiguracji z innymi planetami i elementami horoskopu. Ze wszystkich konfiguracji za najważniejsze uważa się powiązanie ze Słońcem, które w pierwszej kolejności odbija się na zdrowiu, szczególnie mocno dotyczy to kobiet.
Funkcjonalność organizmu ocenia się na podstawie kosmicznego statusu Słońca i Księżyca w horoskopie urodzeniowym. Przy czym w horoskopach mężczyzn Słońce odpowiada prawej stronie ciała i organizmu, a w kobiecych lewej i odwrotnie, Księżyc odpowiada lewej stronie u mężczyzn i prawej u kobiet.
W horoskopach mężczyzn Księżyc odgrywa ważniejszą rolę w pierwszej połowie życia, zaś Słońce w drugiej.
W kobiecych horoskopach konfiguracja Księżyca z pozostałymi planetami i elementami horoskopu odgrywa ważniejszą rolę niż u mężczyzn.
Położenie Księżyca w krzyżach
Księżyc w znakach kardynalnych wskazuje na silny niepokój wewnętrzny, ogromną aktywność zarówno psychiczną, jak i fizyczną
Księżyc w znakach stałych wskazuje na psychiczną i fizyczną nieruchliwość, zarozumiałość, samowolę, upór, bark uważności, napady lenistwa i senności, apatię.
Księżyc w znakach zmiennych wskazuje na roztargnienie, chaotyczność, bark równowagi duchowej, dysharmonię wewnętrzną, trudności w skoncentrowaniu się na jednej sprawie, niesystematyczność, nieporządek.

Koniunkcja lub korzystna konfiguracja Księżyca
Ze Słońcem – tajne, ukryte przed oczami postronnych życie; dążenie do samotności; wsparcie duchowe.
Z Merkurym – zainteresowanie wszystkim, co tajemnicze i sekretne; przenikliwość; praca w medycznych i zamkniętych instytucjach.
Z Wenus – skryta miłość, tajne związki erotyczne; działalność dobroczynna.
Z Marsem – służba w instytucjach i organizacjach typu zamkniętego; zyski z tajnych interesów.
Z Jowiszem – służba w instytucjach państwowych i organach władzy, w wywiadzie i kontrwywiadzie; przynależność do tajnych grup, lóż, organizacji; tajna władza nad innymi; wskazuje na długie i spokojne życie; dobre stosunki z kobietami.
Z Saturnem – zyski z tajnych usług świadczonych ludziom w starszym wieku lub wysoko postawionym osobom publicznym; często służba duchowa
Z Uranem – nieoczekiwany szczęśliwy przypadek, wsparcie, tajemniczy opiekun; ugrupowania podziemne, tajne organizacje, loże, związki; w odpowiednim momencie przyczyny tajemniczych przeszkód mogą zostać ujawnione.
Z Neptunem – paranormalne zdolności, jasnowidzenie; prorocze sny; sekretna lub ukrywana przed oczami postronnych działalność; służba duchowa.
Z Plutonem – paranormalne lub uzdrowicielskie zdolności, zajmowanie się magią; tajemna władza nad ludźmi; niewidzialny człowiek – on wszystko widzi i słyszy, a ludzie go nie dostrzegają.

Niekorzystna konfiguracja Księżyca
Ze Słońcem – poszukiwanie tajnych wrogów; nieszczęścia spowodowane nadużywaniem alkoholu lub narkotyków; zagrożenie więzieniem lub przewlekłą chorobą; wymuszona emigracja.
Z Merkurym – kłamstwa, intrygi, oszczerstwa, anonimy, nieprzyjemności wywołane zgubionymi lub sfałszowanymi dokumentami lub papierami wartościowymi; zahamowania, przeszkody, utrudnienia w rozwoju osobowości danej jednostki; intrygi tajnych wrogów, które mogą doprowadzić człowieka do poważnej choroby i długotrwałego pobytu w szpitalu bądź też w więzieniu; zagrożenie niewolą, zsyłką, emigracją albo odejście do klasztoru, często ma to związek z kobietami.
Z Wenus – nieszczęśliwa miłość, problematyczne doświadczenia seksualne; choroby weneryczne.
Z Marsem – ryzyko utraty życia na skutek wybuchu, pożaru lub od broni palnej; nieprzyjemności i rozczarowania z własnej winy, w następstwie skrajnie impulsywnych i zapalczywych zachowań; należy wystrzegać się wody, katastrof okrętowych, utonięcia; nieprzyjemności przez kobiety; intrygi, anonimy, oszczerstwa; duże ryzyko utraty wolności osobistej na skutek intryg tajnych wrogów.
Z Jowiszem – niepowodzenia podczas procesów sądowych, przy różnicy zdań z kierownictwem i wyżej postawionymi urzędowymi osobami; możliwa utrata dobrej opinii, osobistej lub psychicznej swobody; zdrada i wiarołomstwo byłych przyjaciół płci żeńskiej; nieszczęśliwy wypadek lub przewlekła choroba; ryzyko zostania ofiarą złego oka, uroku; podróże morskie są zdecydowanie niebezpieczne.
Z Saturnem – ciężkie, skomplikowane życie pełne niebezpieczeństw, zmian, zdrady i intryg wrogów; zależność od innych ludzi; ciężka praca fizyczna lub niewolnictwo; skomplikowane choroby chroniczne; odejście do klasztoru, dobrowolna lub wymuszona izolacja; możliwość utarty wolności osobistej, niewola, wygnanie, emigracja; nieszczęśliwe wypadki, gwałtowna śmierć.
Z Uranem – groźba utraty życia w podróży, podczas eksperymentu, niebezpiecznych doświadczeń, na skutek wybuchu lub od uderzenia piorunu; możliwa przymusowa izolacja, niewola, emigracja, odejście do klasztoru; interwencje chirurgiczne, przedwczesna śmierć.
Z Neptunem – groźba zatrucia silnie działającymi lekarstwami, alkoholem, narkotykami; ryzyko zostania ofiarą złego oka lub uroku; tajne intrygi wrogów, szczególnie kobiet; przymusowa izolacja spowodowana oszczerstwem bądź pomyłką; amoralny styl życia, który ma fatalne skutki; możliwe zaburzenia układu nerwowego i problemy psychiczne.
Z Plutonem – tajne życie, udział w tajnych organizacjach; zaklęcia miłosne, tajemne związki; skryci wrogowie, podstępne intrygi, które mogą nie tylko zatruwać życie danej jednostki, ale i zgubić ją; nieszczęśliwy wypadek; tajne doświadczenia; przymusowa izolacja, niewola, wygnanie, emigracja; przedwczesna, gwałtowna śmierć.

 

 

 

Wszystkie uczucia w tym są szczególne, iż wierzymy, że tylko my je odczuwamy.

Jean-Paul Sartre