Domy
Nie pragnij być lepszym od innych, najpierw bądź samym sobą.

                                                Fiodor Dostojewski

 


Wszystkie domy horoskopu od dawna mają swoje historyczne nazwy, które dotrwały do naszych czasów. Podaję je zgodnie z tradycją w języku łacińskim:
I dom – Vita (życie) lub Horoskopus (wschód);
II dom – Lucrum (zysk) lub Porta interna (dolna brama);
III dom – Fratres (bracia) lub Dea (bogini);
IV dom – Genitor (rodzic) lub Imum Coeli (nadir);
V dom – Nati (potomkowie) lub Fortuna bona (dobry los);
VI dom – Valetudo (zdrowie) lub Fortuna mala (zły los);
VII dom – Uxor (małżonek) lub Occasus (zachód);
VIII dom Mors (śmierć) lub Porta superna (górna brama);
IX dom – Pietas (miłość zgodna z powinnością) lub Deus (bóg);
X dom – Regnum (królestwo) lub Medium Coeli (środek nieba);
XI dom – Benefata (dobre sprawy) lub Genius bonus (dobry duch);
XII dom – Carcer (więzienie) lub Genius malus (zły duch).
Bardzo ważny jest początek domu, dlatego że na jego podstawie określa się jego podstawowe charakterystyki. Stopień kręgu zodiakalnego, w którym zaczyna się dany dom, nazywa się wierzchołkiem domu. Wierzchołki domów I, IV, VII, X (to znaczy domów kątowych) mają nazwy własne:
wierzchołek I domu – ascendent (AS, ASC, Ascendant);
wierzchołek VII domu – descendent (DS, DSC, Descendant);
wierzchołek IV domu – nadir lub Imum Coeli (IC, Głębia Nieba);
wierzchołek X domu – meridian lub Medium Coeli (MC, Środek Nieba).
Wierzchołki pozostalych domów nazw własnych nie posiadają.
Ascendent i descendent tworzą pionową oś horoskopu: ascendent – punkt (stopień Zodiaku) wschodzący we wschodniej części horyzontu w określonym momencie, np. w chwili narodzin człowieka. Descendent – punkt zachodzący w zachodniej części horyzontu. Medium Coeli – punkt znajdujący się w zenicie (najwyższy punkt sfery niebieskiej w chwili narodzin. Imum Coeli – najniższy, niewidzialny punkt sfery niebieskiej znajdujący się w chwili narodzin pod horyzontem.

Domy Wierzchołek domu Podstawowa charakterystyka

I dom

Punkt „ja”

Zewnętrzny obraz, konstytucja, maniery, temperament, charakter,

sposób samorealizacji, sposób postrzegania samego siebie.

II dom

Punkt możliwości

Zasoby, stan posiadania, dochody, budżet, dobrobyt, gotówka,

źródła zysków i rodzaje wydatków oraz strat.

III dom

Punkt komunikacji

Rodzeństwo, sąsiedzi, przyjaciele, kontakty towarzyskie,

podstawowe i średnie wykształcenie, krótkie podróże, środki

transportu, listy, papiery, intelekt, system nerwowy.

IV dom

Punkt pochodzenia

Korzenie, dom rodzinny, własny dom, nieruchomości, ojczyzna,

rodzina, ojciec lub matka, podświadomość, tajemnice, początek i

koniec życia. W horoskopach kobiet – życie seksualne.

V dom

Punkt zainteresowań

Miłość, erotyzm, odpoczynek, gra, przyjemności, dzieci, hazard,

twórczość, stuka, sukcesy, sława.

VI dom

Punkt siły

Służba, codzienne troski, obowiązki, podporządkowanie, zwierzęta domowe, samopoczucie, choroby, leczenie, długi.

VII dom

Punkt „ty”

Wzajemne relacje z innymi, małżeństwo, partnerstwo, związki,

ślub, jawni wrogowie, konkurencja, umowy, procesy sądowe,

VIII dom

Punkt granic

Cudze pieniądze, dziedzictwo, ubezpieczenia, testamenty, sprawy notarialne, dochodzenia, kryzysy, przekształcenia, długość życia, gwałtowna śmierć, tajemnice, seks, zdolności okultystyczne.

IX dom

Punkt ducha

Światopogląd, poglądy filozoficzne, wiara, religia, wykształcenie

wyższe, dalekie podróże, sprawy sądowe, autorytet, instytucje

społeczne.

X dom

Punkt celu

Kariera, rodzaj zajęć, osiągnięcia zawodowe, sukces, pozycja

społeczna, reputacja, nagrody, matka lub ojciec, karma.

XI dom

Punkt socjalizacji

Przyjaciele, poplecznicy, nadzieje, marzenia, ideały, plany,

realizacja zamierzeń, działalność charytatywna, wygrana,

protektorzy, reformy.

XII dom

Punkt samotności

Tajemnice, głęboka pamięć, izolacja, ograniczenie wolności,

szpitale, przytułki, wiezienia, cierpienia, lęki, tajemne związki,

skryci wrogowie, ukryte choroby, straty, okultyzm, karma.

L'église d'Auvers-sur-Oise

Van Gogh-Foto via Wikimedia Commons.

 

 

 

 

"Każdy dzień jest małym życiem."

Arthur Schopenhauer