Chiron
Antoine de Saint-Exupéry

To co jest przyczyną twoich najgłębszych cierpień, jest zarazem źródłem twoich największych radości.

 


Chiron – planetoida krążąca pomiędzy Saturnem a Uranem, jedna z planetoid zwanych centaurami. Odkryty został 18 października 1977 przez Charlesa Kowala.

Chiron, jak wszystkie centaury, ma cechy planetoidy i komety. Oficjalne oznaczenie Chirona jako komety to 95P/Chiron.

Mitologia:

Chiron (także Chejron, gr. Χείρων Cheírōn, łac Chiron) – w mitologii greckiej najmądrzejszy i najbardziej cywilizowany z centaurów. Nieśmiertelny król centaurów, którego spłodził z magnezyjskimi kobyłami Kentauros, syn Nefele i Iksjona. Słynny z biegłości w sztuce lekarskiej i ogromnej wiedzy. Był nauczycielem i wychowawcą wielu greckich herosów, m.in.: Asklepiosa, Jazona, Heraklesa, Achillesa, Eneasza. Zamieszkiwał na górze Pelion, skąd został wypędzony do Malei. Ojciec Ewippe i matka Tetis. Raniony przypadkowo zatrutą strzałą wypuszczoną przez Heraklesa, który w trakcie wykonywania czwartej pracy starł się z centaurami.

Pewnego razu odwiedził go Herakles. Chiron przyjął go gościnnie, bo był miłym i gościnnym centaurem. Herakles poprosił go, aby ten otworzył dzban wina otrzymany od Dionizosa. Chiron tłumaczył mu, że innym centaurom by się to nie spodobało, lecz Herakles przypomniał mu, że Dionizos nakazał otworzyć dzban, kiedy przybędzie Herakles. Chiron dał się przekonać i otworzył dzban. Jednak zapach wina przyciągnął inne centaury, które zaczęły się gromadzić wokół domu Chirona. Rozpoczęła się walka, w której Herakles przypadkowo zranił go zatrutą strzałą. Chejron mimo swej nieśmiertelności, dręczony bólem z zatrutej strzały wybrał śmierć. Nie mogąc umrzeć, zgodził się przenieść swoją nieśmiertelność na Prometeusza. Po śmierci został umieszczony przez Zeusa na niebie, jako gwiazdozbiór Centaura.

Według innej wersji, jego rodzicami byli tytan Kronos i Okeanida Filyra.

Chiron and Achilles c1922-1925 John Singer Sargent

Chiron & Achilles-via Wikimedia Commons.

 

 

 

Prawdziwe cierpienie może nas spotkać tylko ze strony tych, których kochamy.

 

- Anna Kamieńska

Chiron został odkryty 1 listopada 1977 roku przez amerykańskiego astronoma C. T. Kowala. Do dziś nie ma jednoznacznej opinii, czy jest on niewielką planetą czy asteroidą. Jego mocno wyciągnięta orbita znajduje się między orbitami Saturna i Urana o okresie obrotu wokół Słońca około 50,7 lat. W pozycji peryhelium przecina orbitę Saturna, za w afelium – Urana.
Chiron otwiera królestwo planet drugiej oktawy, w skład której wchodzą oprócz niego Uran, Neptun, Pluton i Prozerpina. Każda z nich jest wyjątkowa i kształtuje wyjątkowe właściwości psychologiczne jednostki, które nie wpisują się w krąg codziennego życia i działalności. O ile w odniesieniu zwykłych ludzi wpływ tych planet w większości przypadków przejawia się w dość wypaczonej formie, to w przypadku osób o wysokim poziomie duchowym dość często prowadzi do genialności.
Chiron choć ma niewielkie rozmiary wywiera dość duży wpływ na życie i los człowieka stawiając go w obliczu niezwykłych okoliczności. Grupa astrologów zaczęła intensywnie badać wpływ Chirona już w 1979 roku, po uzyskaniu od amerykańskich astrologów efemeryd, w których zostały podane jego dane. Ustalili, że Chiron to planeta dwoistości, pomagająca człowiekowi zaadaptować się do dowolnych sytuacji i warunków życiowych. Jest bardzo podobny do takiej postaci literackiej jak Figaro, gdyż daje człowiekowi możliwość jednoczesnego znajdowania się w rożnych miejscach, zajmowania się różnymi spawami, mieć dwie twarze. To prawdziwy aktor tak w życiu, jak i na scenie. Chiron prawdopodobnie był znany naszym starożytnym przodkom, którzy opisywali go w mitach i legendach jako centaura, czyli istotę łączącą w sobie cechy człowieka i konia, a więc to, co duchowe i to co ziemskie, cielesne.

W sytuacjach bez wyjścia to właśnie Chiron daje klucze do prawidłowego rozwiązania problemu i możliwość zręcznego uniknięcia zaciskającej się pętli czy noża gilotyny. Sprzyja rozszerzaniu granic percepcji, prowadzi do najdalszych granic rozumu i duszy, daje możliwość wykorzystywania takich nadnaturalnych zdolności jak przewidywanie przyszłości, jasnowidzenie itp. Pomaga w dokładnej i beznamiętnej analizie minionych wydarzeń, dostrzeganiu popełnionych błędów, pozwala także przewidywać przyszłe wydarzenia, spokojnie oceniać dziesiątki wariantów i wybrać z nich ten najlepszy. Jak z tego wynika Chiron zmusza człowieka, aby przemyślał to, czego nie może ni dotknąć, ni usłyszeć, ni zobaczyć i pomaga w to uwierzyć.
Badania pokazały, że Chiron jest wyższą oktawą Merkurego, ale przejawia się mocniej zarówno na planie fizycznym, jak i duchownym, a szczególnie psychologicznym. Jest także czymś w rodzaju pośrednika między Merkurym a Uranem.
W sposób niepodważalny można już stwierdzić, że Chiron daje dwoistość, zdolności artystyczne, umiejętność schlebiania, podlizywania się, robienia zasłony dymnej, przystosowywania się do ludzi, sytuacji i okoliczności. Człowiek z silnym Chironem może jednocześnie służyć kilku panom lub pracodawcom bez uszczerbku dla siebie i z dużą zręcznością łączyć dowolne przeciwieństwa, przy czym potrafi to robić tak zręcznie, sprytnie i podstępnie, że złapać go na kłamstwie prawie nikomu się nie udaje. Jego umiejętność knucia intryg, puszczania plotek, prowokowania swarów, wykręcania się i wyplątywania z wszelkich trudnych i niezręcznych sytuacji jest po prostu unikalna.

Najważniejszymi przedstawicielami Chirona są filozofowie, myśliciele, artyści, astrolodzy, magowie, adwokaci, sędziowie, a także przedstawiciele świata przestępczego. Bardzo silnego Chirona znajdziemy u pracowników wywiadu i kontrwywiadu, różnego rodzaju szpiegów i ludzi pracujących w podziemnych, tajnych i sekretnych organizacjach i instytucjach, a także u lotników, kosmonautów, rajdowców, dyplomatów oraz u tych osób, które z różnych przyczyn znajdują się często w sytuacji stresu. Szczególną rolę planeta ta odgrywa w życiu działaczy państwowych i politycznych, co potwierdzają horoskopy postaci historycznych i współczesnych przywódców.
Niemało jest też przypadków, kiedy Chiron bardzo mocno przejawia się w horoskopach lekarzy i chorych, których oni leczą. Szczególnie często obserwuje się to podczas epidemii. Silnego Chirona można także znaleźć w horoskopach psychoterapeutów, hipnotyzerów, ratowników, lekarzy chorób zakaźnych, patologów, psychiatrów, dermatologów i wenerologów, a także osób, którzy potrzebują pomocy medycznej w zakresie tych specjalności. Zgodnie z obserwacjami planeta ta dużą rolę odgrywa także w przypadku ludzi zajmujących się medycyną niekonwencjonalną, uzdrawianiem, ziołolecznictwem, znachorstwem, szamanizmem, jak też poświęcających swoje życie na zgłębianie tajemnic przyrody i Wszechświata, ludzkiego mózgu i psychiki.
Chiron może odgrywać także swoistą rolę w horoskopach znanych osobistości i ludzi zajmujących się działalnością społeczną lub dobroczynnością. W tym wypadku zapewne nie bez znaczenia jest symbioza logiki i intuicji, umiejętność unikania „ostrych kantów”, unikania delikatnych sytuacji i umiejętność spokojnego rozwiązywania problemów tak, żeby wilk był syty i owca cała.

 

 

 

 

My ludzie umieramy na samą myśl o miłościach, które przepadły na zawsze, o chwilach które mogłyby być piękne a nie były, o skarbach, które mogłyby być odkryte, ale pozostały na zawsze niewidoczne pod piaskami. Obawiamy się sięgać po swoje największe marzenia, ponieważ wydaje nam się, że nie jesteśmy ich godni, lub że nigdy nam się to nie uda.

 

- Paulo Coelho

 

 

 


Siła Chirona znacząco wzrasta, kiedy tworzy on koniunkcję lub inny ważny aspekt z dowolną planetą lub elementem horoskopu, a szczególnie z AS, MC, Słońcem, Księżycem, dominantem horoskopu, wierzchołkami kardynalnych domów horoskopu, punktem Fortuny bądź innymi ważnymi punktami. W takim wypadku może on stać się swego rodzaju „ochroniarzem” i doradcą. Zbliżając się do Saturna przyjmuje jego cechy, zaś do Urana – właściwości tej planety, natomiast w konfiguracji z innymi plantami, przy braku negatywnych czynników jego wpływ w większości przypadków jest korzystny dla człowieka, skłaniając go do harmonijnego i logicznego myślenia oraz takiego samego działania.
W jednym znaku Zodiaku Chiron może znajdować się od 2 do ponad 6 lat. Na przykład w znaku Panny przebywał od 3 września 1993 do 9 września 1995 roku, w znaku Barana z niewielkimi przerwami od 1 kwietnia 1968 do końca marca 19977 roku.
.

Fiodor Dostojewski

Kogo Bóg darzy wielką miłością, w kim pokłada wielkie nadzieje, na tego zsyła wielkie cierpienie, doświadcza go nieszczęściem.