Astrologia klasyczna

 

 

"Pozwól innym wieść małe życie, ale nie sobie. Pozwól innym kłócić się o nieistotne szczegóły, ale nie sobie. Pozwól innym płakać z byle powodu, ale nie sobie. Pozwól innym zostawić swoją przyszłość w czyichś rękach, ale nie sobie."

Jim Rohn

 

 

 

 

Astrologia (gr.. αστρολογία astrología = άστρον ástron + λόγος lógos, ’nauka o gwiazdach’) – badanie położenia ciał niebieskich przy założeniu, że istnieje korelacja między zjawiskami na niebie a losem poszczególnych ludzi i wydarzeniami na Ziemi.

Horoskop (z greki: podglądanie godziny – hora-godzina; skopein-zaglądać, podglądać, podpatrywać) – w astrologii przepowiednia sporządzona na podstawie układu ciał niebieskich.

Ilion---metopa

Ilion-Metopa via Wkimedia Commons.

 

 

Leszek Weres:

*Astrolog nie przepowiada przyszłości i nie wyznacza jej, tylko interpretuje profesjonalnie wykonany kosmogram urodzeniowy, który jest zapisem dynamicznego i probabilistycznego, zmieniającego się w czasie według znanych nam reguł, układu planet w momencie narodzin.*

 

 

 

 


Astrologia wyróżnia kilka rodzajów horoskopów, do najważniejszych z nich należą:

• horoskop urodzeniowy, zwany inaczej natywnikiem, kosmogramem albo radixem;
przedstawia obraz nieba w chwili oraz w miejscu naszych narodzin i jako taki stanowi indywidualny portret każdego człowieka, dostarcza informacji m.in. o konstytucji, zdrowiu, charakterze, wrodzonych predyspozycjach, talentach oraz słabościach swojego właściciela. Ponadto jest podstawą do określenia celu naszej ziemskiej wędrówki, rodzaju problemów, na jakie napotkamy oraz pomocy, na którą możemy liczyć, słowem – do wyrokowania o osobistym Przeznaczeniu.
Dane potrzebne do jego wyznaczenia: data, godzina i miejsce urodzenia.

• horoskopy prognostyczne
Obejmują prognozy na wybrany okres, są sporządzane głównie w oparciu o tranzyty, dyrekcje, progresje, profekcję albo określoną metodę (np. cykl siedmioletni w Münchner Rhytmenlehre).
Do horoskopów prognostycznych należą też solariusz (horoskop roczny sporządzany dla momentu powrotu Słońca na jego pozycję w natywniku) i lunariusz (horoskop miesięczny sporządzany analogicznie na moment powrotu Księżyca).
W przypadku horoskopów solarnych (ew. lunarnych) istnieje możliwość (względnego) oddziaływania na sprawy kolejnego roku (miesiąca) poprzez wyznaczenie innego miejsca pobytu na dzień urodzin (lub rozpoczęcia nowego lunariusza), tzw. relokacja.
Dane potrzebne do wyznaczenia ww. horoskopów: data, godzina i miejsce urodzenia oraz miejsce pobytu we wskazanym czasie.

• horoskop porównawczy (partnerski)
Stanowi analizę dwóch lub większej ilości horoskopów indywidualnych, pokazuje sposób oddziaływania ludzi na siebie, charakter oraz przebieg danej relacji.
Dane potrzebne do wyznaczenia ww. horoskopu: data, godzina i miejsce urodzenia wszystkich osób, o które pytamy.

• horoskop pytaniowy (horarny)
Pozwala uzyskać odpowiedź na dowolne pytanie i jest sporządzany na moment, w którym dotarło ono do Astrologa (np. telefonicznie czy drogą mailową).

• horoskop wydarzeniowy (elekcyjny)
Pozwala wybrać odpowiedni moment lub czas dla przeprowadzenia określonego działania, np. zawarcia małżeństwa, załatwienia spraw sądowych, kupna lub sprzedaży nieruchomości, przeprowadzki, rozpoczęcia działalności gospodarczej, operacji itp.
Dane potrzebne do jego wyznaczenia: data, godzina i miejsce urodzenia.

• astrokartografia
Pozwala wyznaczyć optymalne miejsce dla życia, znalezienia partnera bądź przeprowadzenia określonych działań.
Dane potrzebne do jego wyznaczenia: data, godzina i miejsce urodzenia.

 

 

"Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtworzyć."

Antoine de Saint-Exupéry